تبلیغات
کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - نمایش آرشیو ها

درحال مشاهده: کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - نمایش آرشیو ها

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

لیست مطالب

5 تکنیک برای معرفی مدیریت پروژه به تیم پروژه
مدیریت پیشرفته مستندات در پروژه های بزرگ
درایت چیست و چگونه می توان آنرا توسعه داد؟
5 عنصر یک نمودار گانت خوب
ارزیابی نیازهای آموزشی
منبع کنترل
6 مرحله برای مدیریت برنامه زمانبندی
تجزیه و تحلیل فاصله (Gap Analysis)
قبل از هر برآورد، این 5 مرحله را طی کنید
چقدر از مهارت های گوش کردن استفاده می کنید؟
6 روش برای انتشار وضعیت پروژه
فمیلی های نرم افزار رویت (Revit families)
تجزیه و تحلیل SWOT
مؤثر بودن در کار
10 عادت رهبران فوق العاده دوست داشتنی
4 مسئولیت مدیران اجرایی در پروژه ها
چند نکته در ارتباط با تنظیم اهداف
برنامه اقدامات (Action Plan)
یادگیری پُرشتاب
طوطی و حضرت سلیمان (ع)
مدیریت بار کاری تیم
اردوی مدرسه با اتوبوس
4 مزیت نه چندان مشهود آموزش مدیریت پروژه
کارمند یا پیمانکار؟ اشتباه تصمیم نگیرید
حفظ صداقت
انگیزش؛ افرادتان را تشویق کنید تا بلند پرواز کنند
5 نکته ساده برای اولویت بندی فعالیت ها
مدیریت هیجانات منفی در محیط کار
7 روش برای نشان دادن رهبری در پروژه های پر چالش
در آغاز هر پروژه 5 مرحله زیر را رعایت کنید
5 راز پروژه های موفق
چهارچوب تربیتی OSKAR
4 روش برای آنکه یک رهبر عالی پروژه بشوید
تعهد، پاسخ اضطرار
نقاشی خط خطی
از کاه،کوه نسازید
به روز ماندن در حرفه و پیشه
OGSM چیست؟
مذاکره در مورد توافقات استخدام
مدیریت Issue های پروژه در 3 مرحله
5 سند اصلی مورد نیاز تمامی پروژه ها
8 دلیل تضاد از دیدگاه بِل و هارت
6 دلیل نیاز به دفتر مدیریت پروژه (PMO)
نظریه هرسی- بلانچارد در مورد رهبری بر اساس موقعیت
مدیریت مؤثر
مهارت های انگیزشی شما چقدر است؟
تغییر در 8 مرحله
چرخ زندگی، ابزاری برای یافتن تعادل
چگونگی انتخاب نرم افزار پروژه
15 تفاوت افراد موفق با دیگران

کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - نمایش آرشیو ها


کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - نمایش آرشیو ها,