درحال مشاهده: کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر اثر بخشی

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

بهره وری

1396/02/6
06:06
امیرحسین ستوده بیدختی
بهره وری

بهره وری، تركیبی از كارایی و اثربخشی است. به بیان ساده، بهره وری عبارت است از انجام درست كارهای درست.
سازمانی را در نظر بگیرید كه قرار است برای گروه سنی 3 تا 6 سال، كتاب های آموزشی تولید كند. این سازمان مهارت كافی در تمامی فرآیندهای تولید كتاب، از تولید محتوا گرفته تا چاپ، را داراست و در این راه به صورت بهینه از منابع خود استفاده می‌كند؛ اما كتاب های آموزشی تولید شده توسط این سازمان، مناسب كودكان 7 تا 10 ساله است. كتاب ها از جهت محتوا، شكل، اندازه و مواد، خیلی خوب بوده، قیمت تمام شده آنها نیز به واسطه فرآیندهای بهینه موجود سازمان پایین است. اما هدف سازمان را، كه تولید كتاب آموزشی برای كودكان 3 تا 6 ساله است، تأمین نمی‌كند. این سازمان كه كار تولید كتاب را به درستی انجام می‌دهد، سازمانی كاراست اما اثربخشی ندارد.
اگر این سازمان به همین روش كتاب های آموزشی گروه سنی 3 تا 6 سال را تولید كند، سازمانی بهره ور خواهد بود.
اگر این سازمان كتاب های گروه سنی 3 تا 6 سال را تولید كند، اما كیفیت تولید از جنبه یا جنبه هایی پایین باشد، اگر چه سازمان اثربخشی دارد، اما بهره ور نیست زیرا كارایی ندارد. 

(منبع: سایت راهکار مدیریت)

توصیه هایی برای اثر بخشی جلسات

1395/06/9
01:50
امیرحسین ستوده بیدختی
توصیه هایی برای اثر بخشی جلسات
اهداف جلسه را مشخص كنید. هدفتان از تشکیل جلسه چیست؟
دستور جلسه تنظیم كنید. قبل از اینكه هر كس موضوعی را به جلسه تحمیل كند، یك دستور كلی برای جلسه تهیه نمایید.
شركت كنندگان در جلسه را محدود سازید. معمولاً با افزایش تعداد شركت كنندگان، بازدهی جلسه کم می شود.
بر موضوعات دستور جلسه تمركز كنید. درغیر این صورت، جلسات شما مفید و اثر بخش نخواهند بود.
وقت شناس باشید. اگر قرار است جلسه ای در ساعت 8 آغاز گردد، آن را رأس ساعت 8 آغاز نمایید.
زمان اتمام جلسه را تعیین كنید. علاوه بر آغاز جلسه، خاتمه آن نیز باید به موقع باشد.
زمانی مناسب برای تشکیل جلسات تعیین كنید. بهترین زمان برای برگزاری جلسات، 10 صبح و 4 بعدازظهر است.
جلسه را بدون وقفه اجرا كنید. هرگز اجازه ندهید در جلسه وقفه ای ایجاد گردد، مگر اینكه وضعیتی اضطراری پدید آمده باشد.
در صورت امکان ایستاده صحبت كنید. اگر جلسه شما كوتاه است و بیش از 10 دقیقه به طول نمی انجامد، آن را ایستاده برگزاركنید.
مكانی مناسب برای جلسه انتخاب نمایید. محل مناسب، خوبی جلسه را تضمین نمی كند، اما محل نامناسب به بدی آن كمك می كند.
تهیه صورتجلسه فراموش نشود. کسی را که در نوشتن صورتجلسه مهارت دارد، به عنوان منشی ثابت جلسات انتخاب نموده، از او بخواهید موارد لازم را حتماً پیگیری کند.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Managementارسال شده در:

کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر اثر بخشی


کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر اثر بخشی,