تبلیغات
کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر برآورد

درحال مشاهده: کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر برآورد

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ایجاد ظرفیت های لازم کاری

1395/12/10
01:00
امیرحسین ستوده بیدختی
 پروژه کاران عزیز، چه آنهایی که مدتهاست در این راه گام برمی دارید و چه آنانی که به تازگی به این جرگه پیوسته اید: اصل اساسی ظرف و مظروف را شناسایی کنیم و محترم بداریم. ظرفیت کاری یک پروژه فقط محدود به دانش فنی و توانایی اجرایی نمی گردد؛ ظرفیت های قراردادی، مالی و بانکی، تجاری و امور بین الملل، مدیریت نیروی انسانی، روحی و روانی، روابط عمومی و سازمانی همه در تعریف ظرفیت پذیرش کار توسط پروژه کاران نقش بسیار مهمی ایفا می نمایند. متأسفانه نمی توانم به هر یک از این عوامل مؤثر وزنی بدهم و لذا تعیین اینکه کدام مهمتر است اساساً برای من امکان پذیر نیست. تنها می دانم که برای انجام پروژه، و مهمتر از آن، جایگاهی که یک پروژه کار در پروژه خواهد داشت، این عوامل تأثیر به سزایی خواهند داشت. سازمانی که تنها دانش فنی و توانایی اجرای کار را داشته باشد و در جهات دیگر خود را توسعه نداده باشد نمی تواند به عنوان شریک مهم پروژه فعالیت نماید. این مطلب را به خصوص برای تازه واردان متذکر می شوم که توجه داشته باشند برای توسعه دادن و وزنه ای در بین بزرگان شدن می باید به این عوامل، به مجموعه آنها، توجه داشت. بهتر است با منابع مالی ارتباطات خوب برقرار نماییم، حتماً در تدوین قراردادها و مدیریت بر آنها از کادر ماهر بهره ببریم و روابط عمومی را با بودجه تعریف شده اداره کنیم. این عوامل در اینکه ما چه جایگاهی در عرصه بازار پروژه ها می توانیم داشته باشیم، به خصوص اگر به دنبال بازارهای فراملی هستیم، بسیار مهم خواهند بود. پیمانکار جزء می تواند کار را اجرا کند، پیمانکار اصلی می تواند کار را مدیریت کند، اما شرکت مادر می تواند در آنِ واحد حداکثر سود را در پروژه به دست آورده، اعتبار خود را ارتقا دهد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementقبل از هر برآورد، این 5 مرحله را طی کنید

1395/10/2
10:17
امیرحسین ستوده بیدختی
قبل از هر برآورد، این 5 مرحله را طی کنید

    تصویری شفاف از کاری که می خواهید برآورد کنید، به دست آورید. اغلب مشکلات در ارتباط با برآورد از آنجا ناشی می شود که برآوردکننده واقعاً مطمئن نیست که کار مورد نظر، چه چیزهایی را شامل می شود. شما باید از برآورد کاری که آنرا درک نکرده اید، بپرهیزید.

    تعیین کنید که چه افرادی باید در فرآیند برآورد درگیر شوند. ممکن است مدیر پروژه، آگاهی کافی برای اینکه خودش برآورد را انجام دهد، نداشته باشد. معمولاً بهتر است برای برآورد، از اعضای تیم، کارفرمایان، متخصصان مربوطه، و غیره کمک گرفته شود. نتیجه این امر، معمولاً آن است که به برآوردی دقیق تر خواهید رسید.

    تعیین کنید که آیا در برآورد، با محدودیت هایی روبرو هستید یا خیر. اگر چنین محدودیت هایی وجود دارد، مهم است که از پیش، آنها را بدانید. مثلاً ممکن است تاریخ پایان، ثابت باشد (محدودیت زمانی)؛ ممکن است بودجه، ثابت باشد و نتوانید آنرا افزایش دهید؛ یا محدودیت های دیگر.

    در صورت امکان، از چند تکنیک برای برآورد استفاده کنید. تکنیک های متعددی برای برآورد وجود دارد. در صورت امکان برای برآوردهای خود، از دو یا چند تکنیک استفاده کنید. اگر نتایج حاصل از تکنیک های مختلف به یکدیگر نزدیک باشد، می توانید به ارقام به دست آمده، اطمینان بیشتری داشته باشید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    تمامی فرضیات را مکتوب کنید. شما هرگز قادر نخواهید بود که از تمامی جزئیات پروژه آگاه شوید. بنابراین، مهم است که تمامی فرضیاتی را که برای برآورد در نظر گرفته اید، مکتوب نمایید.


برچسب ها:برآورد ،5 مرحله ،مرحله ،

2 تکنیک هوشمندانه برای برآورد

1395/09/26
08:17
امیرحسین ستوده بیدختی
2 تکنیک هوشمندانه برای برآورد

    در برآوردهای خود، زمان جلسات را لحاظ کنید. جلسات بخش و شرکت، نوعاً تحت کنترل شما نیستند. از آنجا که این جلسات، مستقیماً ارتباطی با پروژه ندارند، ممکن است در هنگام تهیه برنامه رمانبندی و برآورد هزینه ها، آنها را نادیده بگیرید. اگر تشکیل جلسات بخش، نظم خاصی نداشته باشد، چاره ای ندارید جز آنکه در آنها شرکت کنید و با تأثیر آنها بر برنامه زمانبندی، مواجه شوید. اما اگر به صورت ماهانه یا فصلی برگزار شوند، می توانید آنها را در برنامه زمانبندی لحاظ نمایید. جلسات بخش یا شرکت، با جلسات پروژه تفاوت دارند. جلسات پروژه، قطعاً باید در برنامه زمانبندی و برآوردهای هزینه و نیروی کار، مد نظر قرار گیرند.

    برای برآوردها یک دامنه تعیین کنید. بسیاری اوقات از شما خواسته می شود که یک برآورد سطح بالا برای یک پروژه یا یک فعالیت مجزا، به عمل آورید. معمولاً از شما خواسته می شود که یک عدد بدهید، مثلاً: 1000 ساعت کار یا 50000 دلار هزینه. با این حال، در صورت امکان، این برآورد را به شکل یک دامنه ارائه کنید. این دامنه، سطح عدم قطعیت برآورد را نشان می دهد. به عنوان مثال، یک تخمین سطح بالا، فقط می تواند 50 درصد دقت داشته باشد. در مثال قبلی، به جای 1000 ساعت کار، می توان گفت: "برآورد کار مورد نیاز، بین 500 و 1500 ساعت است"، یا می توان گفت: "برآورد، 1000 ساعت است، به اضافه یا منهای 50 درصد".

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementبرآورد مدت زمان فعالیت ها

1395/09/23
04:10
امیرحسین ستوده بیدختی
برآورد مدت زمان فعالیت ها

برآورد، یکی از ضروری ترین جنبه های مدیریت پروژه است. هنگام برآورد مدت زمان فعالیت ها، باید کار را از برآورد نفر- ساعت های لازم برای هر فعالیت، آغاز کنید. بدون دانستن نفر- ساعت نمی توانید مدت زمان را به درستی تخمین بزنید.
یکی از عوامل کلیدی در تبدیل نفر- ساعت به مدت زمان، ساعات کاری مفید افراد در طی یک روز کاری است. هیچکس دارای بهره وری 100 درصد نیست. بنابراین در تبدیل نفر- ساعت های برآورد شده به مدت زمان برآورد شده، باید یک "ضریب بهره وری" را نیز به حساب آورید.
یک قانون سرانگشتی پذیرفته شده می گوید در طی یک روز کاری 8 ساعته، ساعات کاری مفید کارکنان تمام وقت 6.5 ساعت و برای افراد قراردادی بین 7 تا 7.25 ساعت می باشد.
به عنوان مثال، اگر فعالیتی داشته باشید که به 80 نفر- ساعت، کار نیاز داشته باشد و با فرض اینکه ساعات کاری هر روز را 8 ساعت در نظر بگیرید:

    بدون احتساب ضریب بهره وری، یک نفر نیرو باید آنرا طی 10 روز به اتمام برساند، که در عمل هرگز چنین اتفاقی نمی افتد.
    یک نفر نیروی تمام وقت با 6.5 ساعت کار مفید در روز، آن فعالیت را در اندکی بیش از 12 روز انجام می دهد.
    یک نفر نیروی قراردادی با 7.25 ساعت کار مفید در روز، آنرا 11 روزه به انجام می رساند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementقوانین Pete در برآورد زمانبندی پروژه

1395/06/11
09:17
امیرحسین ستوده بیدختی
قوانین Pete در برآورد زمانبندی پروژه

    هر چیزی بیش از آنکه فکر می کنید به طول می انجامد.
    فکرکردن درباره همه چیز، بیش از آنکه تصورمی کنید، طول می کشد.
    مدیریت پروژه و هدایت یک تیم پروژه، کاری تمام وقت است.
    مهندسان نرم افزار همواره خوش بینانه می اندیشند.
    برنامه های زمانبندی (تقریباً) همیشه اشتباهند.
    اگر هنگام تهیه برنامه زمانبندی، مدت فعالیت های اولیه را کم برآورد کرده باشید، احتمالاً زمان فعالیت های میانی و پس از آن را نیز کم برآورد کرده اید. وقتی که متوجه شدید برآورد زمانبندی فاز اولیه پروژه اشتباه است، هر چه سریعتر برآورد زمانبندی فازهای بعدی را مورد بازنگری قرار دهید.
    مدیران رده بالا، از برآوردهای شما در برنامه ریزی استفاده می کنند؛ پس باید هنگامی که برآوردهای خود را به آنها ارائه می کنید، توجیهی معتبر نیز برای آن داشته باشید.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


    یک برآورد زمانبندی خوب باید برای اقام قابل تحویل کوتاه مدت، 80 درصد و برای اقلام قابل تحویل بلند مدت، بین 60 تا 80 درصد قابل اطمینان باشد. پس از فاز اولیه (Kickoff) و مجدداً پس از فاز طراحی، برنامه زمانبندی و برآوردهای خود را مورد بازنگری قرار دهید تا قابلیت اطمینان آن را افزایش بخشید.
قهرمان بازی درنیاورید و به انجام چیزی که نمی توانید بدان دست یابید، متعهد نشوید.
هیچ فرد دیگری را وادار نکنید به انجام چیزی که نمی تواند بدان دست یابد، متعهد شود.
به دیگران اعلام کنید که اگر در رعایت برنامه زمانبندی مشکل جدی یا بالقوه ای وجود دارد، لازم است هر چه سریعتر شما را از آن آگاه سازند. به یاد داشته باشید که برنامه زمانبندی اساساً با درصد معینی از خوش بینی تنظیم می شود. این یک هنر است که این میزان را افزایش ندهید.
با ادب و تواضع به اعضای تیم خود یادآور شوید که شما به عنوان مدیر پروژه انتظار دارید که مشکلات زمانبندی را بسرعت به شما اطلاع دهند؛ و این شما هستید که، بر اساس حل مشکل یا پذیرفتن ریسک مشکل و تأثیر آن بر زمانبندی، تصمیم می گیرید انجام چه اقداماتی مناسبتر است.
مهارت برآورد کردن در بسیاری از افراد بر اثر تجربه افزایش می یابد؛ اما در مورد برخی اینگونه نیست.
بیاموزید که ضعف های خود را در برآورد کردن، شناسایی و برطرف کنید. سپس این کاستی ها را در آخرین برآوردهای خود بیابید و برطرف سازید. این عمل را تا زمانی که در سمت مدیر پروژه هستید، به طور مداوم تکرار نمایید.
به دیگران بیاموزید که ضعف های خود را در برآورد کردن، شناسایی و برطرف کنند؛ خود نیز بر این کار آنها نظارت داشته باشید. این عمل را تا زمانی که آنها عضو تیم پروژه شما هستند، مداوماً تکرار کنید.
در بعضی از محیط ها، عده ای از افراد از برآوردکردن طفره می روند، عده ای آنها را به طفره رفتن تشویق می کنند و برخی دیگر هیچیک از این دو کار را انجام نمی دهند. شما، به عنوان مدیر پروژه، باید بتوانید همه آنها را وادار کنید که برآوردهای درست و صادقانه ای را ارائه دهند.
مراقب افرادی که خواستار برآوردهایی با 100 درصد اطمینان هستند، باشید. در هر کار پیچیده، حتی با در دست داشتن بهترین داده ها، دستیابی به 90 درصد اطمینان، کاری استثنایی است.
در یک فرهنگ لغات، کلمه "estimate" را جستجو کنید. ممکن است در جلسات به درد شما بخورد.

ارسال شده در:

کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر برآورد


کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر برآورد,