تبلیغات
کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر برنامه ریزی پروژه

درحال مشاهده: کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر برنامه ریزی پروژه

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

مهندسی نجومی

1395/12/15
08:38
امیرحسین ستوده بیدختی
2 تکنیک برای کمک به برنامه ریزی پروژه

    بر روی منشور پروژه، برنامه زمانبندی و بودجه به طور همزمان کار کنید. هیچگونه ترتیب و توالی الزام آوری میان تعریف (برنامه ریزی) پروژه و تهیه زمانبندی و بودجه وجود ندارد. بعضی از بخش های منشور پروژه، مانند برآوردهای هزینه و مدت زمان، بدون آغاز طرح ریزی کلی زمانبندی نمی تواند تکمیل شود. در عین حال، نمی توانید زمانبندی را تکمیل کنید، مگر آنکه در مورد منشور پروژه، موافقت های لازم را کسب کرده باشید.
    اقلام قابل تحویل اصلی، منشور پروژه، زمانبندی و بودجه باید به صورت موازی توسعه یابند. شما درخواهید یافت که با جمع آوری اطلاعات در مورد محدوده و اقلام قابل تحویل، می توانید طرح ریزی زمانبندی کلی را آغاز نمایید. هنگامی که اقلام قابل تحویل، محدوده، فرضیات و رویکرد به طور کامل مشخص شوند، اطلاعات کافی برای تکمیل زمانبندی کلی را در اختیار خواهید داشت. آنگاه می توانید از این زمانبندی کلی برای برآورد بودجه مورد نیاز استفاده کنید؛ که به نوبه خود برای تکمیل منشور پروژه، مورد استفاده قرار می گیرد.

    مطمئن شوید که تمامی افراد، نقش ها و مسئولیت ها را درک کرده اند. در پروژه های کوچک، سازمان پروژه بسیار ساده است. کسی که پروژه را مدیریت می کند، ممکن است تنها کسی باشد که واقعاً بر روی پروژه کار می کند. با این حال، در پروژه های بزرگ ممکن است یک ساختار سازمانی سنگین و رسمی وجود داشته باشد. هر چه تعداد افراد درگیر در پروژه بیشتر باشد، اهمیت اینکه تمامی افراد نقش ها و مسئولیت های خود را به طور شفاف بدانند، بیشتر می شود.
    شما می توانید نقش ها و مسئولیت های نوعی را از قبل برای سازمان خود تعریف کنید و سپس آنرا از پروژه ای به پروژه دیگر، متناسب با پروژه، اصلاح نمایید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


چگونه برای اولین بار، یک پروژه را برنامه ریزی کنید

1395/09/26
08:35
امیرحسین ستوده بیدختی
چگونه برای اولین بار، یک پروژه را برنامه ریزی کنید

برنامه ریزی یک پروژه، اگر تاکنون این کار را انجام نداده باشید، ممکن است بسیار دشوار به نظر برسد. از کجا باید شروع کنید؟ آنچه در اختیار دارید، فقط چند راهنمایی مبهم از یک فرد رده بالا در شرکت، یک بودجه اسمی، و موعد پایان پروژه است. گذشته از اینها، از شما انتظار می رود که علاوه بر مدیریت این پروژه، وظایف شغلی روزمره خود را نیز بخوبی به انجام برسانید.
آنچه که لازم است انجام دهید، این است که پرسش هایی مناسب را مطرح کنید و مدارکی مناسب را در ارتباط با پاسخ این پرسش ها گردآوری نمایید تا پروژه شما حر کت خود را رو به جلو آغاز کند.
پرسش های زیر می تواند نقطه خوبی برای شروع باشد:

    چه افرادی درگیر این پروژه هستند؟ آیا این پروژه مربوط به درون سازمان است یا یک کارفرمای خارجی دارد؟
    اهمیت این پروژه در چیست؟ آیا برای سازمان ایجاد درآمد می کند؟ آیا هزینه ها را کاهش می دهد؟ یا دلیل دیگری برای مهم بودن آن وجود دارد؟
    آیا من اختیارات لازم را خواهم داشت؟ (مسئولیت و حسابدهی، بدون داشتن اختیارات متناسب با آنها، بسیار نگران کننده است.)
    چه کارهایی باید انجام شود؟ هدف چیست؟ نتیجه نهایی پروژه چه باید باشد؟
    کارها چگونه انجام خواهد شد؟
    چه افرادی کارها را انجام خواهند داد؟
    پروژه چقدر طول خواهد کشید؟

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management5 مرحله برنامه ریزی پروژه

1395/09/17
03:58
امیرحسین ستوده بیدختی
5 مرحله برنامه ریزی پروژه

    اهداف پروژه را تعریف کنید. این اهداف، دلایل واقعی یا مقاصد پروژه هستند. بهترین راه برای تعریف اهداف، مصاحبه با تمامی ذی نفعان پروژه است.

    اقلام قابل تحویل پروژه را مشخص کنید. در این مرحله باید اقلام قابل تحویل لازم برای دستیابی به اهداف پروژه را تعیین نمایید. شناسایی این اقلام، پایه ای برای ساختارشکست کار می باشد.

    تعیین کنید که چه کسی کار را انجام خواهد داد. اکنون که اقلام قابل تحویل مشخص شده اند، تعیین اینکه چه افرادی کدام بخش از کار را انجام خواهند داد، آسانتر شده است.

    یک برنامه زمانبندی برای پروژه تهیه کنید. با صاحبان اقلام قابل تحویل، جلسه ای ترتیب دهید و به وضوح برای آنها تشریح کنید که چه کاری باید انجام شود. نظر آنها را در مورد مدت زمان لازم برای تکمیل هر قلم قابل تحویل و اینکه هر فعالیت در چه زمانی می تواند آغاز گردد، جویا شوید. برنامه زمانبندیی که با این اطلاعات تهیه می شود، کامل نیست اما می تواند نقطه آغازی برای مذاکره در مورد موعدها، منابع و محدوده کار باشد.

    مستندات پشتیبان را ایجاد کنید. برنامه های پشتیبان بسیاری وجود دارد که می تواند به برنامه پروژه افزوده شود. شما براساس پیچیدگی یا میدان دید پروژه می توانید تعیین کنید که به کدامیک از آنها نیاز دارید؛ اما تعدادی از این مستندات همواره باید در فرآیند برنامه ریزی پروژه وجود داشته باشد که عبارتند از: برنامه ارتباطات، برنامه مدیریت ریسک و برنامه مدیریت تغییرات.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management5 مرحله برنامه ریزی پروژه

1395/09/17
03:58
امیرحسین ستوده بیدختی
5 مرحله برنامه ریزی پروژه

    اهداف پروژه را تعریف کنید. این اهداف، دلایل واقعی یا مقاصد پروژه هستند. بهترین راه برای تعریف اهداف، مصاحبه با تمامی ذی نفعان پروژه است.

    اقلام قابل تحویل پروژه را مشخص کنید. در این مرحله باید اقلام قابل تحویل لازم برای دستیابی به اهداف پروژه را تعیین نمایید. شناسایی این اقلام، پایه ای برای ساختارشکست کار می باشد.

    تعیین کنید که چه کسی کار را انجام خواهد داد. اکنون که اقلام قابل تحویل مشخص شده اند، تعیین اینکه چه افرادی کدام بخش از کار را انجام خواهند داد، آسانتر شده است.

    یک برنامه زمانبندی برای پروژه تهیه کنید. با صاحبان اقلام قابل تحویل، جلسه ای ترتیب دهید و به وضوح برای آنها تشریح کنید که چه کاری باید انجام شود. نظر آنها را در مورد مدت زمان لازم برای تکمیل هر قلم قابل تحویل و اینکه هر فعالیت در چه زمانی می تواند آغاز گردد، جویا شوید. برنامه زمانبندیی که با این اطلاعات تهیه می شود، کامل نیست اما می تواند نقطه آغازی برای مذاکره در مورد موعدها، منابع و محدوده کار باشد.

    مستندات پشتیبان را ایجاد کنید. برنامه های پشتیبان بسیاری وجود دارد که می تواند به برنامه پروژه افزوده شود. شما براساس پیچیدگی یا میدان دید پروژه می توانید تعیین کنید که به کدامیک از آنها نیاز دارید؛ اما تعدادی از این مستندات همواره باید در فرآیند برنامه ریزی پروژه وجود داشته باشد که عبارتند از: برنامه ارتباطات، برنامه مدیریت ریسک و برنامه مدیریت تغییرات.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

12 مرحله برای برنامه ریزی یک پروژه

1395/08/24
10:08
امیرحسین ستوده بیدختی
12 مرحله برای برنامه ریزی یک پروژه

    تعریف محدوده: این مرحله، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تعریف محدوده باید به وضوح مشخص سازد که این پروژه، شبیه چیست؛ چرا مهم است؛ چه کارهایی لازم است انجام شود؛ و حدوداً در چه زمانی لازم است خاتمه یابد.

    شناسایی حامیان پروژه: پروژه باید حامیانی داشته باشد که تکمیل آن برایشان مهم باشد. این افراد را شناسایی کنید.
    تعیین منابع در دسترس: بسته به محدوده پروژه، باید تصور مناسبی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل پروژه، داشته باشید. آیا این منابع، طبیعتاً فنی هستند؟ آیا به آموزش یا مهارتی ویژه نیاز دارند؟ آیا در صحنه پروژه حضور دارند یا باید استخدام شوند؟

    بررسی زمان: در یک جهان بی عیب و نقص، محدوده و منابع موجود، باید تعیین کننده طول مدت پروژه باشند؛ اما می دانیم که بسیاری از اوقات، چنین نیست. فشار بازار می تواند بر سرعت مورد نیاز برای تکمیل پروژه تأثیر داشته باشد؛ یا ممکن است مسئول واحد فروش، بدون آگاهی از مدت زمان پروژه، موعدی را به یکی از مشتریان، تعهد داده باشد.

    فهرست کردن مراحل عمده: این مرحله، آغاز تهیه ساختار شکست کار است. در این مرحله باید به فعالیت ها و اقلام قابل تحویل عمده و مستقل از هم، بیندیشید.
    شکستن مراحل عمده به مراحل کوچکتر: پس از تعیین مراحل عمده، آنها را به بسته های کاری کوچکتر تقسیم کنید، به گونه ای که بتوانید آنها را به اعضای تیم، محول نمایید.

    تهیه پیش نویس برنامه: اکنون شما می دانید که چه پروژه ای در دست دارید؛ در چه مدتی باید آنرا به انجام برسانید؛ چه منابعی در اختیار شماست؛ و حدوداً چه کارهایی باید انجام شود. با استفاده از این داده ها، پیش نویس برنامه پروژه را تهیه کنید.

    تهیه برنامه پایه: پیش نویس برنامه پروژه را در اختیار اعضای تیم قرار دهید و همراه با آنان، برنامه را مرور کنید. توصیه ها و پیشنهادات آنها را دریافت نموده، با توجه به تجربه و صلاحدید خود، به آنها وزن بدهید. سپس با جمع بندی و اِعمال موارد لازم، ویرایش اول برنامه پروژه را تهیه کنید.

    تصحیح برنامه براساس واقعیت ها: اکنون که برنامه به جریان افتاده است، براساس واقعیت هایی که در پروژه اتفاق می افتد، آنرا اصلاح نمایید. آیا همه چیز طبق برنامه پیش می رود یا از برنامه عقب هستید؟ اصلاحات را می توانید بر روی برنامه اِعمال نمایید یا بر روی نحوه اجرای آن.

    پایش پیشرفت: به عنوان مدیر پروژه، این وظیفه شماست که تعیین کنید پیشرفت پروژه، در طول عمر آن، چگونه مورد پایش قرار گیرد و مسائل و مشکلات آن، چگونه برطرف گردد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    مستند ساختن همه چیز: در طول پروژه، ممکن است تغییراتی در پروژه یا برنامه آن اِعمال شود. تمامی این تغییرات و همچنین سایر وقایعی که در پروژه رخ می دهد، باید مکتوب و مستند گردد.

    به روز نگه داشتن افراد: در پایان، لازم است مکانیزمی در برنامه پروژه بگنجانید که تمامی افراد را نسبت به وقایع پروژه، به روز نگه دارد.

12 مرحله برای برنامه ریزی یک پروژه

1395/08/24
10:08
امیرحسین ستوده بیدختی
12 مرحله برای برنامه ریزی یک پروژه

    تعریف محدوده: این مرحله، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تعریف محدوده باید به وضوح مشخص سازد که این پروژه، شبیه چیست؛ چرا مهم است؛ چه کارهایی لازم است انجام شود؛ و حدوداً در چه زمانی لازم است خاتمه یابد.

    شناسایی حامیان پروژه: پروژه باید حامیانی داشته باشد که تکمیل آن برایشان مهم باشد. این افراد را شناسایی کنید.
    تعیین منابع در دسترس: بسته به محدوده پروژه، باید تصور مناسبی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل پروژه، داشته باشید. آیا این منابع، طبیعتاً فنی هستند؟ آیا به آموزش یا مهارتی ویژه نیاز دارند؟ آیا در صحنه پروژه حضور دارند یا باید استخدام شوند؟

    بررسی زمان: در یک جهان بی عیب و نقص، محدوده و منابع موجود، باید تعیین کننده طول مدت پروژه باشند؛ اما می دانیم که بسیاری از اوقات، چنین نیست. فشار بازار می تواند بر سرعت مورد نیاز برای تکمیل پروژه تأثیر داشته باشد؛ یا ممکن است مسئول واحد فروش، بدون آگاهی از مدت زمان پروژه، موعدی را به یکی از مشتریان، تعهد داده باشد.

    فهرست کردن مراحل عمده: این مرحله، آغاز تهیه ساختار شکست کار است. در این مرحله باید به فعالیت ها و اقلام قابل تحویل عمده و مستقل از هم، بیندیشید.
    شکستن مراحل عمده به مراحل کوچکتر: پس از تعیین مراحل عمده، آنها را به بسته های کاری کوچکتر تقسیم کنید، به گونه ای که بتوانید آنها را به اعضای تیم، محول نمایید.

    تهیه پیش نویس برنامه: اکنون شما می دانید که چه پروژه ای در دست دارید؛ در چه مدتی باید آنرا به انجام برسانید؛ چه منابعی در اختیار شماست؛ و حدوداً چه کارهایی باید انجام شود. با استفاده از این داده ها، پیش نویس برنامه پروژه را تهیه کنید.

    تهیه برنامه پایه: پیش نویس برنامه پروژه را در اختیار اعضای تیم قرار دهید و همراه با آنان، برنامه را مرور کنید. توصیه ها و پیشنهادات آنها را دریافت نموده، با توجه به تجربه و صلاحدید خود، به آنها وزن بدهید. سپس با جمع بندی و اِعمال موارد لازم، ویرایش اول برنامه پروژه را تهیه کنید.

    تصحیح برنامه براساس واقعیت ها: اکنون که برنامه به جریان افتاده است، براساس واقعیت هایی که در پروژه اتفاق می افتد، آنرا اصلاح نمایید. آیا همه چیز طبق برنامه پیش می رود یا از برنامه عقب هستید؟ اصلاحات را می توانید بر روی برنامه اِعمال نمایید یا بر روی نحوه اجرای آن.

    پایش پیشرفت: به عنوان مدیر پروژه، این وظیفه شماست که تعیین کنید پیشرفت پروژه، در طول عمر آن، چگونه مورد پایش قرار گیرد و مسائل و مشکلات آن، چگونه برطرف گردد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    مستند ساختن همه چیز: در طول پروژه، ممکن است تغییراتی در پروژه یا برنامه آن اِعمال شود. تمامی این تغییرات و همچنین سایر وقایعی که در پروژه رخ می دهد، باید مکتوب و مستند گردد.

    به روز نگه داشتن افراد: در پایان، لازم است مکانیزمی در برنامه پروژه بگنجانید که تمامی افراد را نسبت به وقایع پروژه، به روز نگه دارد.
ارسال شده در:

برنامه ریزی پروژه با رویکرد چهارچوب منطقی (Logical Framework Approach)

1395/06/27
06:12
امیرحسین ستوده بیدختی
برنامه ریزی پروژه با رویکرد چهارچوب منطقی (Logical Framework Approach)

در عمل، حتی برای بهترین مدیران پروژه هم دشوار است که پروژه های بزرگ را بدون از قلم انداختن فعالیت های مهم، و بدون خطا در مد نظر قرار دادن تمامی ریسک ها و مشکلات احتمالی عمده، برنامه ریزی کنند. به علاوه، هنگام پرداختن به جزئیات برنامه پروژه، حفظ تصویر کلی پروژه دشوار است.
رویکرد چهارچوب منطقی، تکنیک مفیدی است که به شما در انجام این کارها کمک می کند و استحکام و انسجام پروژه و میزان موفقیت شما را افزایش می بخشد.
این رویکرد، با ظرافت، رویکردهای از بالا به پایین و از پایین به بالا در مدیریت پروژه را با یکدیگر ادغام می کند؛ سپس با تجزیه و تحلیل شدید ریسک ها و فرضیات، به آن استحکام می بخشد؛ و با تعریف کنترل های مورد نیار برای پایش و مدیریت پروژه، خاتمه می یابد.
در این رویکرد، پاسخ پرسش های کلیدی زیر، در یک ماتریس چهار در چهار (مطابق شکل) درج می گردد:

    هدف کلی: چرا این کار را انجام می دهیم؟
    مقصود: چه نتایجی را انتظار داریم؟
    خروجی ها: اقلام قابل تحویل کدامند؟
    فعالیت ها: برای تحویل خروجی ها، چه کارهایی انجام خواهیم داد؟
    شاخص های موفقیت: چگونه در می یابیم که موفق بوده ایم؟
    وسایل بررسی: چگونه نتایج گزارش شده را مورد بررسی قرار خواهیم داد؟
    ریسک ها و فرضیات: چه فرضیاتی در ساختار پروژه ما نهفته است و احتمال به وقوع نپیوستن آنها چقدر است؟

این فرآیند، برای هر پروژه ای، با هر اندازه، قابل استفاده می باشد.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Managementارسال شده در:

نکاتی مهم در برنامه ریزی پروژه

1395/06/10
11:31
امیرحسین ستوده بیدختی
نکاتی مهم در برنامه ریزی پروژه

در برنامه ریزی یک پروژه، کارهای بسیار بیشتری نسبت به تعریف فعالیت ها و تعیین مدت زمان آنها لازم است انجام شود. مهمترین وظایف مدیران پروژه شامل هم محورسازی و مدیریت افراد تخصیص یافته به پروژه و هدایت آن گروه به هم پیوسته به سوی دستیابی به اهداف پروژه است. فهرستی از فعالیت ها ممکن است نقشه راه خوبی برای ما باشد، اما هرگز دربرگیرنده تمامی آنچه که باعث انجام پروژه می گردد، نخواهد بود. مدیران پروژه اگر فقط بر فعالیت های مکانیک برنامه ریزی و زمانبندی پروژه تمرکز کنند و به چگونگی برخورد با افراد، ریسک، و سایر موارد مؤثر بر پروژه در جهان واقعی توجهی نداشته باشند، با شکست مواجه خواهند گردید.
در اینجا به چند نکته از مهمترین مواردی که در برنامه ریزی هر پروژه لازم است مدنظر قرارگیرد، اشاره می شود:

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


    قبل از آغاز برنامه ریزی، اهداف را درک کنید.
    با اعضای تیم پروژه ارتباط یک به یک برقرار نمایید.
    مراقب افراد " از زیر کار در رو" باشید.
    واقعیت ها را بررسی کنید و متناسب با آنها به اقدام بپردازید.
    تأمین کنندگان و مشتریان فعالیت ها را مد نظر قرار دهید.
    برنامه ای ملموس و قابل اندازه گیری تهیه کنید.


ارسال شده در:

محدوده دانش برنامه ریزی پروژه

1395/06/9
01:02
امیرحسین ستوده بیدختی
محدوده دانش برنامه ریزی پروژه

برنامه ریزی (Planning) بیشتر اوقات به این عبارت تعریف می گردد: "تصمیم گیری در زمان حال برای آنچه که می خواهیم در آینده انجام دهیم". (تعریفی که ما در اوک استفاده می کنیم: "برنامه ریزی، ابزار تشریح پروتوکل رفتار سازمانی است.") همانگونه که مشاهده می کنید عنصر اصلی در تعریف برنامه ریزی، "تصمیم گیری" است. به همین دلیل محدوده دانش برنامه ریزی به شدت متأثر از تکنیک های تصمیم گیری است. این تکنیک ها عبارت می شوند از:

    بهینه سازی (Optimization)
    شبیه سازی (Simulation)
    تصمیم گیری چند معیاره (Multi Criteria Decision Making)
    درخت های تصمیم گیری (Decision Trees)
    و روش های دیگر.

هر کدام از روشهای فوق، اقدام به ساختن مدل های مناسب تصمیم گیری کرده تا برنامه ریز قادر به انتخاب بهتر گردد. ورودی به مدل ها، داده هایی است که بر اساس تجربه و یا اندازه گیری کار، با استفاده از روش های تخمین زدن، تعیین می گردند. در این گام، یعنی تخمین زدن، بهره گیری از تکنیک های مطالعه کار و همچنین زمان سنجی، کارآیی به سزایی دارد. تنها در این شرایط، تدوین مدل مناسب تصمیم گیری و تأمین داده های مناسب ورودی، است که ابزارهای معروف زمان بندی و برنامه ریزی کارآیی خواهند داشت. تأکید این نوشته بر توجه دادن برنامه ریزان به تکنیک هایی است که باید نسبت به آنها مهارت لازم را داشته باشند و از اینکه برنامه ریزی را به معنای کارکردن با تعدادی از نرم افزارها بدانند، پرهیز کنند.
فرض کنید که می خواهید مدارک لازم مدیریت ریسک پروژه را تهیه کنید. اگر این کار را بخواهید با نرم افزاری مانند Primavera انجام دهید، آنگاه لازم است که به ازای هر فعالیت و زمان مورد نیاز اجرای آن، تابع احتمالی زمان فعالیت را نیز وارد نمایید. با درنظرگرفتن این توابع و بهره گیری از شبیه سازی بسیار ساده و تولید اعداد تصادفی، این نرم افزار قادر است که احتمال تکمیل پروژه را در بازه ای از زمان برآورد نماید. این کار را می توان برای هزینه پروژه نیز انجام داد. یعنی به ازای هر برآورد هزینه ای برای فعالیت، تابع توزیع آن هزینه نیز عرضه گردد. اما واقعاً منظور ما از مدیریت ریسک پروژه این است؟ اینکه بدانیم با چه احتمالی پروژه در چه مدتی خاتمه خواهد یافت؟ بله این قسمتی از ریسک پروژه است. اما قسمت های دیگری هم در این باب متوجه پروژه خواهد بود. به طور مشخص خطراتی که پروژه را تهدید می کنند. برای مدیریت این خطرات احتمالی باید تهدید ها را ابتدا شناسایی کرد. سپس تهدیدها را دسته بندی می کنند. آنگاه روش های مقابله با هر یک از تهدیدات شناسایی می گردد. این امکان وجود دارد که یک روش مقابله بتواند بیش از یکی از تهدیدات را خنثی سازد. لذا در انتها سؤالی که باید نسبت به آن تصمیم گیری کرد این است که کدام روش ها را برای مقابله با مجموعه ریسک های شناسایی شده انتخاب کرد به گونه ای که مجموع هزینه این روش ها کمینه گردد. به روشنی مشخص است که یکی از مدل های بهینه سازی، مانند مدل تخصیص (Assignment)، برای پاسخگویی مناسب خواهد بود. اما کدام بسته نرم افزاری زمان بندی، مانند پریماورا یا مایکروسافت، قادر به مدلسازی و بهینه سازی اینگونه از موضوعات خواهند بود؟ هیچکدام. اما آیا موضوعات از این قبیل برای برنامه ریزی پروژه اهمیت دارند؟ بله، صد درصد.
برنامه ریزان پروژه، چنانچه به محدوده دانش برنامه ریزی توجه نکرده و خود را در همین راستا تقویت و مجهز ننمایند، محیط را برای تلقی های عوامانه از برنامه ریزی فراهم خواهند کرد. این تلقی ها منجر به این خواهد شد که برنامه ریزی پروژه معادل کار کردن با نرم افزارهای معروف خواهد بود، کاری که در حد تکنسینی است نه کارشناسی.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


برنامه ریزی پروژه محدوده ای است که به راحتی قابل ساختاردادن نیست، به همین دلیل نیز این محدوده همچنان نیازمند نوآوری و خلاقیت کارشناسان می باشد. کارهای ساده آن، کار کردن با نرم افزارها، به کار گیری اکسل، تنها بخش کوچکی از محدوده دانش برنامه ریزی است و بخش اثربخش این محدوده نیاز به دانش کارشناسی قابل توجهی دارد.


ارسال شده در:

کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر برنامه ریزی پروژه


کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر برنامه ریزی پروژه,