تبلیغات
کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر برنامه پروژه

درحال مشاهده: کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر برنامه پروژه

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

چگونگی تغییر دادن برنامه پروژه

1395/11/17
08:57
امیرحسین ستوده بیدختی
چگونگی تغییر دادن برنامه پروژه

    تأیید کنید که تغییر، مناسب است. ابتدا به این تشخیص برسید که برنامه کامل پروژه، چیزی است که در حال حاضر مناسب نیازهای شماست. به محض اینکه پروژه تغییر کرد، برنامه هم باید تغییر کند تا با نیازهای جدید، سازگار گردد.

    تغییر را شناسایی کنید. تغییری را که مد نظر است، به طور شفاف مشخص نمایید. ممکن است منشأ آن، یکی از اعضای تیم، مشتری، یا حامی مالی پروژه باشد. مطمئن شوید که آنچه را که می خواهند انجام شود، کاملاً درک کرده اید. درخواست تغییر ممکن است به شکل های مختلف به مدیر پروژه برسد؛ مثلاً از طریق فرم درخواست تغییر، توسط ایمیل، یا به صورت محاوره ای. تمامی درخواست های تغییر را در یک محل مرکزی، ثبت کنید تا سابقه ای از آنچه خواسته شده، درخواست کننده چه کسی بوده، و منجر به چه تصمیمی گردیده، داشته باشید.

    تأثیر تغییر را بررسی کنید. هنگامی که تصوری شفاف از تغییر مورد نظر داشته باشید، می توانید به این موضوع بپردازید که چه تأثیری بر پروژه خواهد داشت. تأثیرات احتمالی می تواند بر بودجه پروژه، منافع، زمانبندی، منابع، ریسک ها، یا سایر موارد باشد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    تصمیم بگیرید. اکنون تمامی داده های لازم جهت تصمیم گیری در مورد تغییر را در اختیار دارید. شما می توانید:
        تغییر را تصویب کنید.
        تغییر را با پیش بینی های احتیاطی یا شرایط ویژه تصویب نمایید.
        تغییر را برای مباحثات یا اقدامات بعدی به تعویق بیندازید.
        تغییر را رد کنید.
    نتیجه هر چه باشد، باید به اطلاع فرد درخواست کننده و اعضای تیم، رسانده شود.

    مدارک پروژه را به روز رسانی کنید. با استفاده از اطلاعات مرحله 3، فعالیت های جدید را به برنامه زمانبندی پروژه بیفزایید. منابع را به آن فعالیت ها تخصیص دهید. بودجه را بازنگری کنید. سایر مدارک لازم را، جهت انعکاس تغییر، به روز رسانی نمایید.

    برنامه کامل جدید را منتشر کنید. اعضای تیم و سایر افراد درگیر را از تغییر مطلع سازید. اجازه بدهید که همه بدانند برنامه پروژه، اکنون مجدداً کامل شده است.

4 گام برای به روز نگه داشتن برنامه پروژه

1395/09/26
09:39
امیرحسین ستوده بیدختی
4 گام برای به روز نگه داشتن برنامه پروژه

"برنامه پروژه" تشکیل می شود از برنامه زمانبندی، بودجه، و تمامی اقلام قابل تحویل دیگری که برای مدیریت پروژه خود از آنها استفاده می کنید. صرف نظر از اندازه پروژه، لازم است که برنامه پروژه خود را به طور منظم (توصیه می شود به صورت هفتگی) به روز کنید.
حصول اطمینان از اینکه تمامی فرآیندها و اقلام قابل تحویل مدیریت پروژه، به روز هستند، نیاز به نظم دارد؛ و اگر به صورت هفتگی انجام شود، زمانبر نیز خواهد بود.

    برنامه زمانبندی را به روز کنید. با استفاده از گزارش های زمانی و گزارش وضعیت هفتگی تیم، برنامه زمانبندی را به روز کنید. هر هفته برنامه زمانبندی باید وضعیت واقعی فعلی پروژه را نشان دهد. همچنین باید شامل تمامی کارهایی باشد که لازم است از امروز تا پایان پروژه به انجام برسد.

    وضعیت مالی را به روز کنید. شما به صورت هفتگی یا ماهیانه باید تمامی هزینه های صرف شده در پروژه را با کار انجام شده، مقایسه کنید. همچنین باید میزان کار باقیمانده و هزینه آنرا بررسی نمایید.

    تمامی برگه های پیگیری را به روز کنید. علاوه بر برنامه زمانبندی و بودجه، مدیر پروژه ممکن است برگه های دیگری را نیز برای مدیریت پروژه خود مورد استفاده قرار دهد، از جمله: برگه ثبت ریسک ها، برگه ثبت مسائل و مشکلات، و برگه ثبت تغییرات محدوده. تمامی این برگه ها باید به روز شود.

    ببینید آیا مستندات دیگری وجود دارد که لازم باشد به روز شود. ممکن است مستندات دیگری نیز در طی برنامه ریزی پروژه تهیه شده باشد و در مدیریت پروژه از آنها کمک گرفته شود. این مستندات نیز با پیشرفت پروژه باید به روز شوند؛ مثلاً: برنامه مدیریت ارتباطات، برنامه مدیریت ذی نفعان، برنامه مدیریت ریسک، برنامه مدیریت منابع، و غیره.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementایجاد برنامه پروژه در 3 گام

1395/06/24
01:14
امیرحسین ستوده بیدختی
ایجاد برنامه پروژه در 3 گام

برنامه پروژه، تمامی فعالیت های لازم برای تکمیل پروژه، همچنین مایل استون ها، وابستگی های مابین فعالیت ها، منابع و چهارچوب های زمانی مربوطه را فهرست می کند. نمودار زیر، 3 گام ضروری برای ایجاد برنامه پروژه را نشان می دهد:

    تعریف ساختار شکست کار (WBS): در این گام، تمامی فازها، اقدامات و فعالیت های لازم جهت تکمیل موفقیت آمیز پروژه را شناسایی و تشریح کنید. ترتیب انجام فعالیت ها و وابستگی های کلیدی داخلی و خارجی پروژه را مشخص سازید. فهرستی از مایل استون های حیاتی پروژه، مانند زمان تکمیل اقلام قابل تحویل کلیدی پروژه، نیز تهیه نمایید.
    تعریف منابع لازم : در این مرحله، لازم است منابع کلی لازم برای تکمیل هر فعالیت را شناسایی کنید؛ از جمله: کارکنان تمام وقت و پاره وقت، پیمانکاران، تجهیزات و مواد. برای هر نوع از منابع، مقدار مورد نیاز، زمان تحویل، و فعالیت هایی که به آن نیاز دارند را مشخص سازید.
    ایجاد برنامه زمانبندی پروژه: اکنون شما تمامی اطلاعات لازم برای تهیه برنامه زمانبندی پروژه را در اختیار دارید، پس به تهیه آن بپردازید.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
ارسال شده در:

کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر برنامه پروژه


کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر برنامه پروژه,