تبلیغات
کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر تنظیم اهداف

درحال مشاهده: کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر تنظیم اهداف

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

چند نکته در ارتباط با تنظیم اهداف

1395/10/1
10:59
امیرحسین ستوده بیدختی
چند نکته در ارتباط با تنظیم اهداف

    اهداف را با جمله های مثبت بیان کنید؛ مثلاً به جای اینکه بگویید: "این اشتباه احمقانه را مرتکب نشویم"، بهتر است بگویید: "این تکنیک را خوب اجرا کنیم".
    اهداف را دقیق بیان کنید. برای آنها موعد، مدت زمان و مقدار تعیین نمایید، به طوری که بتوانید میزان دستیابی به آنها را اندازه بگیرید.
    اگر چند هدف را در نظر گرفته اید، به هر یک از آنها یک اولویت تخصیص دهید. این به شما کمک می کند که از داشتن اهداف بسیار زیاد، احساس خستگی نکنید، و به شما کمک می کند تا توجه خود را به سوی مهمترینِ آنها معطوف دارید.
    اهداف را بنویسید. این کار، آنها را متبلور می سازد و به آنها نیروی بیشتری می بخشد.
    اهداف عملیاتی و سطح پایین را کوچک و دست یافتنی نگه دارید. اگر هدفی خیلی بزرگ باشد، ممکن است به نظر برسد که هیچ پیشرفتی به سوی آن ندارید.
    اهداف را بر مبنای عملکرد تنظیم کنید نه بر مبنای نتایج. مراقب باشید اهدافی را در نظر بگیریدکه بیشترین کنترل را بر آنها داشته باشید.
    اهداف را واقع بینانه تعیین کنید، به گونه ای که بتوانید به آنها دست پیدا کنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management8 اشتباه متداول در تنظیم اهداف

1395/09/25
05:44
امیرحسین ستوده بیدختی
8 اشتباه متداول در تنظیم اهداف

زندگی کردن بدون هدف، مانند راندن یک کشتی است بدون داشتن نقشه راه؛ به احتمال زیاد در پایان سفر، به جایی خواهید رسید که قصد رفتن به آنجا را نداشتید. از این رو، لازم است برای پیشرفت و دستیابی به رؤیاهایتان، اهدافی را برای خود در نظر بگیرید. اما باید مراقب باشید که از اشتباهات متداول، دوری کنید. اشتباهاتی که می تواند باعث دلسردی، زیر سؤال رفتن توانایی های شما، و حتی منصرف شدنتان بشود. این اشتباهات عبارتند از:

    برگزیدن اهداف غیرواقع بینانه: اهدافتان باید واقع بینانه و در چهارچوب زمانی در نظر گرفته شده، قابل دستیابی باشند.

    تمرکز بر زمینه های بسیار محدود: در تنظیم اهداف، فقط هدفهای کاری را در نظر نگیرید؛ به اهدافی هم که بر شادی و سلامتی شما مؤثرند، توجه داشته باشید.

    برآورد پایین از زمان: اگر برآورد شما از زمانی که برای دستیابی به اهدافتان لازم است، دقیق نباشد، می تواند باعث دلسردی یا انصرافتان بشود.

    ندانستن قدر شکست ها: در هر شکستی، درس هایی وجود دارد که می تواند باعث بهبود شود. از این درس ها استفاده کنید.

    برگزیدن "اهداف دیگران": ممکن است اطرافیانتان بخواهند بر اهداف شما تأثیر بگذارند. در عین حال که داشتن روابط خوب با آنها بسیار مهم است، اما اهداف شما باید متعلق به خودتان باشد. بنابراین، مؤدبانه نظرتان را بیان کنید و آنچه را که خودتان می خواهید، انجام دهید.

    مرور نکردن پیشرفت: دستیابی به اهداف، مدتی به طول خواهد انجامید. پس به طور منظم آنچه را که انجام داده اید، بررسی کنید و آنچه را که در ادامه مسیر باید انجام دهید، تجزیه و تحلیل نمایید.

    برگزیدن اهداف "منفی": نحوه بیان اهداف، بر احساس شما نسبت به آن مؤثر است. مثلاً: "دیگر نمی خواهم تا دیروقت سرِ کار بمانم." هدفی منفی است که می توان با عبارات مثبت، آنرا اینگونه بیان کرد: "می خواهم اوقات بیشتری را با خانواده ام صرف کنم.".

    برگزیدن اهداف بسیار زیاد: وقت و انرژی شما ثابت است. اگر در آنِ واحد بخواهید بر اهداف متعدد بسیار، تمرکز کنید، به هیچیک از آنها دست نخواهید یافت. پس اهداف خود را اولویت بندی کنید و برای 6 یا 12 ماه آینده، بیش از 3 هدف را انتخاب نکنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management5 قانون طلایی تنظیم اهداف

1395/07/1
09:47
امیرحسین ستوده بیدختی
5 قانون طلایی تنظیم اهداف

    اهدافی را در نظر بگیرید که باعث انگیزش شما بشوند. به عبارت دیگر، اطمینان حاصل کنید که این اهداف برای شما مهمند و همچنین اطمینان حاصل کنید که دستیابی به آنها برای شما ارزشمند است.

    اهدافی را در نظر بگیرید که SMART باشند. در مورد اینکه SMART بیانگر چه ویژگی هایی است، نظرات مختلفی وجود دارد؛ اما اساس تمامی آنها این است که اهداف باید دارای ویژگیهای زیر باشند:

        Specific (مشخص)
        Measurable (قابل اندازه گیری)
        Attainable (قابل دسترس)
        Relevant (متناسب)
        Time Bound (دارای محدودیت زمانی)

    اهداف را بنویسید. اقدام فیزیکی نوشتن اهداف، آنها را واقعی و ملموس می سازد و شما بهانه ای برای فراموش کردن آنها نخواهید داشت.

    یک برنامه اقدامات (Action Plan) تهیه کنید. غالب اوقات، در فرآیند تنظیم اهداف، این مرحله، از قلم می افتد. معمولاً ما آنقدر بر نتیجه تمرکز می کنیم که فراموش می کنیم تمامی مراحل و اقدامات لازم برای رسیدن به آن نتایج را برنامه ریزی کنیم.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    به آن پایبند باشید. به یاد داشته باشید که تنظیم اهداف، یک فعالیت پویاست، نه فقط قصد رسیدن به یک فرجام. همواره پیگیر باشید و در فواصل زمانی منظم، اهداف خود را مورد بازنگری قرار دهید. ممکن است مقصد نهایی، در درازمدت ثابت باقی بماند، اما برنامه اقداماتی که برای خود تنظیم کرده اید، می تواند تا حدود زیادی تغییر کند.


ارسال شده در:
برچسب ها:تنظیم اهداف ،اهداف ،هدف ،

کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر تنظیم اهداف


کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر تنظیم اهداف,