درحال مشاهده: کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر دسته بندی

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

دسته بندی کمک به دیگران از دیدگاه Heron

1396/02/6
06:04
امیرحسین ستوده بیدختی
دسته بندی کمک به دیگران از دیدگاه Heron

در هر نقش و صنعتی، اکثر افراد هر روز در محل کار خود با افراد دیگری مواجه هستند که به کمک، پشتیبانی، مشورت یا تخصص آنها نیاز دارند. نحوه ارائه آن "کمک"، دقیقاً تعیین کننده میزان موفقیت آن است و بر روابط شما با فرد "کمک گیرنده" تأثیر می گذارد.
چهارچوب کاری John Heron مدلی را برای تجزیه و تحلیل نحوه ارائه کمک، فراهم می کند. در این مدل، شش گروه یا سبک برای کمک کردن، شناسایی شده است. مدل Heron دارای دو گروه اصلی است که هر یک، به سه گروه کوچکتر تقسیم می شود:

قدرتمندانه: یعنی شخص "کمک کننده" (که غالباً یک مدیر یا سرپرست است) اطلاعاتی می دهد که یا طرف مقابل را به چالش می کشد یا بیان می کند که او چه کاری را باید انجام دهد.
تجویزی: شما به صراحت با دادن توصیه و جهت، به طرف مقابل کمک می کنید.
آموزنده: شما برای آموزش و تعلیم طرف مقابل، اطلاعاتی به او می دهید.
تقابلی: شما اخلاق یا رفتار طرف مقابل را به چالش می کشید. این مورد را نباید با "مقابله تهاجمی" اشتباه بگیرید. این نوع "مقابله" مثبت و سازنده است؛ و به طرف مقابل کمک می کند که اخلاق و رفتاری را که ممکن بود نسبت به آن بی اعتنا باشد، مورد توجه قرار دهد.

تسهیل گرانه: یعنی شخص "کمک کننده" ایده ها، راه حل ها، اعتماد به نفس و غیره را از طرف مقابل بیرون می کشد تا به او کمک کند که به راه حل ها و تصمیمات خود دست یابد.
روان کننده: شما به طرف مقابل کمک می کنید که افکار و احساساتی را که قبلاً با آنها مواجه نشده بود، بیان کند و بر آنها غالب گردد.
کاتالیستی: به طرف مقابل کمک می کنید که برای خودش بیندیشد، کشف کند و یاد بگیرد. این، به او کمک می کند که در تصمیم گیری ها، حل مسائل و غیره، بیشتر به خود متکی باشد.
حمایتی: با تمرکز بر شایستگی ها، کیفیت ها و دستاوردهای طرف مقابل، اعتماد به نفس او را افزایش می دهید.

متخصصان آموزش و پرورش، بهداشت حرفه ای، و کسب و کار به طور گسترده ای از این مدل استفاده کرده اند. 


دسته بندی ویژگی ها

1395/06/9
02:02
امیرحسین ستوده بیدختی
دسته بندی ویژگی ها

همراه با پیشرفت پروژه باید مشخص گردد که کدامیک از ویژگی های مورد نظر حتماً باید تحقق یابد، از کدامیک می توان صرف نظر نمود، و کدامیک را می توان به بعد موکول کرد. به عنوان مثال، ویژگی های زیر برای پروژه بازسازی یک آشپزخانه مطرح گردیده است:

    تمام برقی بودن آشپزخانه
    استفاده از مرغوب ترین مواد
    هم رنگ بودن وسایل
    کنار هم قرار گرفتن یخچال، اجاق و سینک، و مجزا بودن محل صرف غذا
    وسیع بودن پیشخوان و داشتن کابینت های زیاد
    استفاده از وسایل با ضریب ایمنی بالا
    قفسه هایی که توان تحمل وزن اجسام سنگین را داشته باشند و به راحتی بتوان آنها را تمیز نمود

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


بدیهی است دسته بندی موارد فوق به "ضروری"، "ترجیحی"، و "قابل صرف نظر کردن" توسط افراد مختلف، تا حدودی می تواند به شکل های مختلف صورت پذیرد. شما آنها را چگونه دسته بندی می کنید؟ 
ارسال شده در:

کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر دسته بندی


کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر دسته بندی,