تبلیغات
کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر هوش هیجانی

درحال مشاهده: کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر هوش هیجانی

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

هوش هیجانی چیست؟

1396/02/6
06:01
امیرحسین ستوده بیدختی
هوش هیجانی چیست؟

همه ما دارای شخصیت های مختلف، خواسته ها و نیازهای مختلف، و شیوه های مختلف برای نشان دادن احساسات خود هستیم. مرور تمامی اینها به درایت و هوش و ذکاوت نیاز دارد، خصوصاً اگر امیدوار باشیم که در زندگی به موفقیت دست پیدا کنیم. این، جایی است که هوش هیجانی اهمیت می یابد.
هوش هیجانی عبارت است از توانایی اینکه احساسات خود را تشخیص دهید، درک کنید که این احساسات به شما چه می گویند و دریابید که احساسات شما چه تأثیری بر اطرافیانتان دارد. همچنین، درک شما از دیگران را نیز شامل می شود: هنگامی که دریابید آنها چه احساسی دارند، بسیار مؤثرتر می توانید روابط خود را مدیریت نمایید.

افرادی که دارای سطح بالایی از هوش هیجانی هستند، معمولاً در اکثر کارهایی که انجام می دهند، موفقند. چرا؟ زیرا افرادی هستند که دیگران مایلند در تیم آنها باشند؛ اگر ایمیلی ارسال کنند، پاسخ می گیرند؛ و زمانی که به کمک نیاز دارند، آنرا دریافت می کنند. از آنجا که این افراد حس خوبی در دیگران ایجاد می کنند، بسیار آسانتر از کسانی که بسادگی خشمگین یا ناراحت می شوند، زندگی را سپری می نمایند. 


هوش هیجانی

1395/09/30
10:14
امیرحسین ستوده بیدختی
هوش هیجانی

اگر چه هوش "عادی" برای موفقیت در زندگی مهم است، اما "هوش هیجانی" کلید برقراری ارتباط مناسب با دیگران و رسیدن به اهداف است. بسیاری از افراد بر این باورند که هوش هیجانی حداقل به اندازه هوش عادی اهمیت دارد. در حال حاضر بسیاری از شرکت ها برای استخدام کارکنان جدید، از آزمون هوش هیجانی استفاده می کنند.
هوش هیجانی عبارت است از آگاهی نسبت به اعمال و احساسات خود- و چگونگی تأثیرگذاری آنها بر اطرافیان. همچنین به این معناست که برای دیگران ارزش قائلید، به خواسته ها و نیازهای آنها گوش می کنید و قادرید در سطوح مختلف، با آنها همدلی و همدردی بکنید.
برای بهبود هوش هیجانی خود:

    ببینید در مقابل دیگران چگونه واکنش نشان می دهید.
    به محیط کار خود توجه کنید.
    خود را مورد ارزیابی قرار دهید و نقاط ضعف خود را بشناسید.
    ببینید نسبت به موقعیت های پر استرس چگونه واکنش نشان می دهید.
    مسئولیت اعمال خود را بپذیرید. اگر احساسات کسی را جریحه دار کردید، مستقیماً عذرخواهی کنید.
    قبل از آنکه دست به اقدامی بزنید، بررسی کنید که این اقدام شما چه تأثیری بر دیگران خواهد داشت.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementبرچسب ها:هوش هیجانی ،هوش ،هیجانی ،

هوش هیجانی چیست؟

1395/06/26
07:16
امیرحسین ستوده بیدختی
هوش هیجانی چیست؟

هوش هیجانی، عبارت است از توانایی درک و مدیریت هیجانات خود و اطرافیان. افرادی که دارای درجه بالایی از هوش هیجانی هستند، معمولاً نسبت به احساسات خود آگاهی دارند، مفهوم آنها را درک می کنند و می دانند که هیجاناتشان چگونه می تواند دیگران را تحت تأثیر قرار دهد.
برای رهبران، داشتنن هوش هیجانی جهت دستیابی به موفقیت، امری ضروری است. رهبری موفق تر خواهد بود که تحت فشار و استرس بتواند خود را کنترل کند، و با خونسردی و آرامش، به ارزیابی موقعیت بپردازد.
بر طبق نظر دانیل گلمن، روانشناس آمریکایی و مبدع ایده هوش هیجانی، اجزای اصلی هوش هیجانی عبارتند از:

    خودآگاهی
    خودتنظیمی
    انگیزه
    همدلی
    مهارت های اجتماعی

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


یک رهبر، هر چه بیشتر بتواند این حوزه ها را مدیریت کند، از هوش هیجانی بالاتری برخوردار است. 
ارسال شده در:

کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر هوش هیجانی


کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر هوش هیجانی,