درحال مشاهده: کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر PMO

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

چگونه دریابیم که زمان ایجاد یک دفتر مدیریت پروژه فرارسیده است؟

1396/02/6
06:07
امیرحسین ستوده بیدختی
چگونه دریابیم که زمان ایجاد یک دفتر مدیریت پروژه فرارسیده است؟

دفتر مدیریت پروژه (PMO) بخش یا گروهی از افراد است که استانداردهای مرتبط با مدیریت پروژه را در درون یک سازمان، تعریف و حفظ می کند. علاوه بر این، مسئولیت مهمتر PMO اجرا و انجام پروژه هایی است که تحت قلمروی قدرت آن قرار می گیرد.
ایجاد چنین ساختاری در درون یک شرکت، مزایای متعددی دارد، اما PMO چیزی نیست که نوعاً از همان ابتدا در شرکت آغاز به کار کند، خصوصاً در شرکت های کوچک. هیچ اندازه، درآمد، یا آرایش خاصی از یک شرکت وجود ندارد که نشان دهد زمان ایجاد یک PMO فرا رسیده است. با این حال، علائم زیر را می توان به عنوان نشانه هایی در نظر گرفت که حکایت از لزوم راه اندازی این دفتر دارد:
کار انجام نمی شود. با توجه به موفقیت شرکت و آنچه که ارائه می کنید، مواردی وجود دارد که در شرکت ایجاد گلوگاه می کند. به این معنی که سرعت کار بشدت کاهش می یابد، دوباره کاری به وجود می آید، و سایر پیامدهای حاصل از این نوع سوء مدیریت مشاهده می گردد.

در هر پروژه ای به نظر می رسد اولین بار است که چنین کاری را انجام می دهید. حتی اگر پروژه های مشابه را بارها انجام داده باشید، به نظر می رسد اولین بار است که با چنین پروژه ای مواجه شده اید. افراد نمی دانند چه باید بکنند، سؤالات ضروری مطرح نمی شوند مگر آنکه خیلی دیر شده باشد، اقلام قابل تحویل در گوشه ای مانده، کارها پیش نمی رود، ....

گروه واحدی وجود ندارد که بداند در شرکت چه می گذرد. هر کسی اطلاعات ناقص یا دید کوته نظرانه خود را در مورد امور دارد. هیچکس نمی داند موارد مختلف چگونه با یکدیگر مرتبط می شوند. ... و این آغاز ایجاد مشکلات است.


سطوح بلوغ دفتر مدیریت پروژه

1395/12/25
01:12
امیرحسین ستوده بیدختی
سطوح بلوغ دفتر مدیریت پروژه
سطح اول بلوغ دفتر مدیریت پروژه

اولین سطح بلوغ دفتر مدیریت پروژه مربوط به دفتر پروژه است که بیشتر بر پایش پروژه متمرکز بوده و شکل اولیه از PMO در یک سازمان می باشد.
این دفتر با اعمال نفوذ و نظارت بر پروژه، بکارگیری دستورالعملها و رویه های مدیریت پروژه که توسط یک PMO دیگر در سطح بالاتر تدوین می شود را در سطح یک پروژه خاص تضمین می نماید.
در واقع به دلیل اینکه دفتر پروژه بطورکامل یک پروژه را پشتیبانی میکند و کلیه رویه ها، استانداردها، ابزار و تکنیکهای تعیین شده توسط PMO سطوح بالاتر را برای هر کدام از پروژهها اجرایی می نماید لذا نقش مهمی در این پیوستار ایفا کرده و متضمن بهبود فرآیند مدیریت پروژه در سطح عملیاتی است.

بلوغ pmo
سطح دوم بلوغ دفتر مدیریت پروژه

دومین سطح مختص به دفتر مدیریت پروژه پایه می باشد که بر کنترل فرآیندها تمرکز داشته و اولین سطح است که PMO چندین پروژه را تحت کنترل و نظارت دارد.
در واقع یک موجودیت سازمانی برای پیگیری و اعمال رویه ها و سیاست های سازمان در مدیریت پروژه به کلیه پروژه های تحت پوشش است و تحت هدایت و سرپرستی یک مدیر برنامه می باشد.
سطح سوم بلوغ دفتر مدیریت پروژه

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


سطح سوم دفتر مدیریت پروژه استاندارد است که از فرآیندها پشتیبانی نموده و بیانگر یک دفتر مدیریت پروژه کامل و جامع می باشد.
کارکردهای PMO در این سطح در راستای ترویج تخصص مدیریت پروژه به یک قابلیت اساسی در سازمان و افزایش سطح بلوغ سازمانی مدیریت پروژه می باشد.
این واحد نظارت و کنترل متمرکز و جامعی بر فعالیت های مدیریت پروژه در سازمان دارد و در واقع نوع و میزان تأثیر کارکردهای PMO در محیط مدیریت پروژه سازمان را تعیین می‌‌کند.

انواع PMO

1395/10/4
05:39
امیرحسین ستوده بیدختی
انواع PMO

در ده سال گذشته، دفاتر مدیریت پروژه (PMOها) به یکی از قسمت های متداول در بسیاری از سازمان های متوسط تا بزرگ تبدیل شده اند. در بسیاری از سازمان ها حتی چند PMO وجود دارد که هر یک از آنها مسئول یک دپارتمان عملیاتی است. به طور کلی می توان 5 نوع PMO را برشمرد:

    گزارش دهی پروژه: این نوع PMO قابلیت دیدن تمامی پروژه ها را دارد و گزارش های تلفیقی از وضعیت پروژه، بودجه، مدت زمان، مسائل و غیره ارائه می دهد. آنها این اطلاعات را از گزارشات وضعیت پروژه ها به دست می آورند. همچنین می توانند معیارهای خاصی را در مورد چگونگی انجام تمامی پروژه ها حفظ کنند- مثلاً درصد موفقیت پروژه ها.

    زیرساخت مدیریت پروژه: این نوع PMO به طور رسمی بیشتر درگیر چگونگی مدیریت پروژه هاست. این PMO استانداردها و دستورالعمل های مدیریت پروژه، و نیز قالب ها و فرآیندهای مشترک را ایجاد می کند. آنها همچنین می توانند مخازن پروژه را برای ذخیره سازی اطلاعات پروژه ها و مدیریت پروژه، پدید آورند.

    خدمات مدیریت پروژه: این PMOها علاوه بر ایجاد زیرساخت ها، خدماتی را به پروژه ها و مدیران پروژه ارائه می دهند که شامل آموزش و تربیت مدیران پروژه و اعضای تیم، حمایت از مدیران پروژه برای تأیید و تصدیق آنها، انجام ارزیابی پروژه، و موارد دیگر می باشد.

    PMOی استراتژیک: این PMOها علاوه بر ارائه موارد ذکر شده در بالا، مدیران پروژه ای را در اختیار دارند که پروژه ها را مدیریت می کنند. با این حال، آنها فقط تعداد اندکی مدیر پروژه بسیار قوی دارند که به پروژه های استراتژیک بزرگ تخصیص می دهند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    مرکز برتری: این نوع PMO مشابه نوع چهارم است، با این تفاوت که خانه تمامی مدیران پروژه محسوب می شود. این PMO مسئول مدیریت تمامی پروژه های سازمان است. تمامی مدیران پروژه رسمی به این دفتر گزارش می دهند. رئیس این PMO مسئولیت این منابع مدیریت پروژه را بر عهده دارد و در هنگام نیاز، مدیران پروژه را به پروژه ها تخصیص می دهد.


6 دلیل نیاز به دفتر مدیریت پروژه (PMO)

1395/10/1
10:40
امیرحسین ستوده بیدختی
6 دلیل نیاز به دفتر مدیریت پروژه (PMO)

    متدولوژی سازگار: در بسیاری از سازمان ها هر یک از بخش ها و گروه ها، پروژه ها را به شیوه خود انجام می دهد. ممکن است برخی از فرآیندها خیلی خوب عمل کند و بعضی دیگر وحشتناک باشد؛ نکته این است که هیچیک از آنها با دیگری یا با کل سازمان، سازگاری ندارد. PMO این امکان را فراهم می سازد که تمامی افراد شرکت، با یک زبان واحد صحبت کنند و فرآیندهای سازگار را دنبال نمایند.

    جنبه اقتصادی: برای یک شرکت، داشتن تایم شیت ها و فرم های مدیریت پروژه متعدد و متفاوت، که تولید و آموزش هر یک از آنها به پرسنل، هزینه های خاص خود را دارد، هیچ چیز عجیبی نیست. PMO راه حل های سازمانی مقرون به صرفه و پایدار را در شرکت پیاده می کند.

    دیدگاه های هدفمند: حامیان پروژه و مدیران پروژه دپارتمان ها ممکن است هر یک از دیدگاه خود وضعیت پروژه را مدنظر قرار دهند، به گونه ای که منافع بیشتری عایدشان گردد. اما PMO با توجه به وضعیت پروژه، نگاهی عینی و بی طرفانه به پروژه دارد.

    بهبود مستمر: یک دفتر مدیریت پروژه همواره در جستجوی راههای جدید و بهتر برای انجام کارهاست.

    گروه های برتر: ممکن است دپارتمان های یک سازمان، به دلیل تقاضاهای غیرواقعی یا زمانبندی غیرمنطقی، با یکدیگر اختلاف پیدا کنند. PMO می تواند وساطت کند و توجه همه را بر تصویر کلی متمرکز سازد؛ همچنین جلسات میان دپارتمان ها را تسهیل نماید تا علت های ریشه ای را شناسایی کنند و به گزینه های راه حل دست یابند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    کاهش هزینه ها: PMO می تواند هزینه های غیرضروری را کشف کند و کاهش دهد. از آنجا که منابع، کار خود را سریعتر انجام می دهند، درآمد خالص نیز افزایش خواهد یافت.

7 عنصر برای تعریف یک PMO

1395/09/20
07:34
امیرحسین ستوده بیدختی
7 عنصر برای تعریف یک PMO

    مأموریت: به صورت خیلی کلی بیان می کند که PMO چه کاری را انجام می دهد، چگونه، و برای چه کسی.

    حامی: تمامی سازمان ها دارای حامی نیستند، اما یک PMO نوعاً دارای حامی می باشد. حامی، شخصی است که مسئول سرمایه گذاری برای PMO است، و در بسیاری از موارد، مدیری است که PMO به او گزارش می دهد.

    مشتریان: مشتریان، افراد یا گروه های اصلیی هستند که از محصولات یا خدمات ارائه شده توسط PMO استفاده می کنند.

    ذی نفعان: افراد یا گروه های خاصی هستند که به محصولات یا خدمات ارائه شده توسط PMO علاقه مندند یا در آنها سهیم هستند.

    اهداف: اهداف، جملاتی فشرده هستند که بیان می کنند PMO سعی دارد در کوتاه مدت، احتمالاً طی یک سال، به چه چیزی دست یابد. اهداف باید در یک سطح پایین نوشته شوند، به گونه ای که در پایان سال بتوان آنها را ارزیابی نمود تا مشخص شود که آیا به دست آمده اند یا خیر.

    محصولات/ خدمات: محصولات، اقلام ملموسی هستند که PMO تولید می کند، و نوعاً به عنوان نتیجه یک پروژه، تولید می شوند. خدمات، به کارهایی اشاره دارد که برای کارفرمایان یا ذی نفعان انجام می شود و حاصل آن ایجاد یک قلم قابل تحویل ملموس نیست.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    فعالیت های وابسته: فعالیت های وابسته، فعالیت ها و پروژه های خاصی هستند که برای تکمیل PMO لازمند. اگر PMO جدید باشد، این فعالیت ها، کارهای لازم برای ساختن و انتصاب کارکنان سازمان جدید را تشریح می کند.

7 عنصر برای تعریف یک PMO

1395/09/20
07:34
امیرحسین ستوده بیدختی
7 عنصر برای تعریف یک PMO

    مأموریت: به صورت خیلی کلی بیان می کند که PMO چه کاری را انجام می دهد، چگونه، و برای چه کسی.

    حامی: تمامی سازمان ها دارای حامی نیستند، اما یک PMO نوعاً دارای حامی می باشد. حامی، شخصی است که مسئول سرمایه گذاری برای PMO است، و در بسیاری از موارد، مدیری است که PMO به او گزارش می دهد.

    مشتریان: مشتریان، افراد یا گروه های اصلیی هستند که از محصولات یا خدمات ارائه شده توسط PMO استفاده می کنند.

    ذی نفعان: افراد یا گروه های خاصی هستند که به محصولات یا خدمات ارائه شده توسط PMO علاقه مندند یا در آنها سهیم هستند.

    اهداف: اهداف، جملاتی فشرده هستند که بیان می کنند PMO سعی دارد در کوتاه مدت، احتمالاً طی یک سال، به چه چیزی دست یابد. اهداف باید در یک سطح پایین نوشته شوند، به گونه ای که در پایان سال بتوان آنها را ارزیابی نمود تا مشخص شود که آیا به دست آمده اند یا خیر.

    محصولات/ خدمات: محصولات، اقلام ملموسی هستند که PMO تولید می کند، و نوعاً به عنوان نتیجه یک پروژه، تولید می شوند. خدمات، به کارهایی اشاره دارد که برای کارفرمایان یا ذی نفعان انجام می شود و حاصل آن ایجاد یک قلم قابل تحویل ملموس نیست.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    فعالیت های وابسته: فعالیت های وابسته، فعالیت ها و پروژه های خاصی هستند که برای تکمیل PMO لازمند. اگر PMO جدید باشد، این فعالیت ها، کارهای لازم برای ساختن و انتصاب کارکنان سازمان جدید را تشریح می کند.
ارسال شده در:

هدف اصلی PMO

1395/09/14
09:57
امیرحسین ستوده بیدختی
هدف اصلی PMO

عجیب است که پس از حدود 20 سال کسب تجربه، هنوز در انجام وظایف PMOها مرتکب همان اشتباهات گذشته می شویم. هنوز قبل از فرآیند به ابزارها می اندیشیم، هنوز قبل از متدولوژی به فرآیند می پردازیم، و هنوز قبل از افراد بر متدولوژی تأکید می کنیم.

    بحث در مورد ابزارها قبل از فرآیند، خطایی بزرگ است که منجر به تصمیم گیری عجولانه در مورد سرمایه گذاری زودهنگام می شود.
    انتخاب فرآیند قبل از متدولوژی باعث می شود که PMO قدرت دیدن تصویر کلی را از دست بدهد، و در نتیجه از فرصت در پیش گرفتن یک رویکرد منطقی نسبت به مدیریت برنامه ها و سبدهای پروژه، چشم پوشی کند.
    صرف کردن وقت بر روی متدولوژی قبل از هدایت ذی نفعان و ایجاد یک گروه پشتیبانی قوی برای PMO، سرانجام منجر به عملکرد ضعیف و بیمارگونه PMO خواهد شد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


هدف هر PMO تنها یک چیز است: ایجاد ارزش. یک PMO تنها و تنها هنگامی ارزش ایجاد می کند که قادر باشد با توجه به تخصیص منابع به پروژه ها، برنامه ها، و سبدهای پروژه، به اتخاذ تصمیمات فرهیخته و مبتنی بر واقعیات بپردازد. اگر PMO یک سال پس از آغاز به کار نتواند دیدگاهی دقیق و به روز از تخصیص منابع داشته باشد، در مهمترین و تنها نقشی که در سازمان بر عهده دارد، شکست خواهد خورد.
یک PMO از طریق کمک به سازمان در مورد اینکه تصمیم بگیرد منابع خود را کجا سرمایه گذاری کند تا بیشترین بازگشت سرمایه را داشته باشد، ایجاد ارزش می کند. داشتن ابزارها، متدولوژی، تکنیک ها، و فرآیندها، همگی خوب است؛ اما آنها هیچیک هدف نیستند. PMOهای ارزش محور، آنهایی هستند که واقعاً دریافته اند که باید به طور پیوسته نقشه تخصیص منابع سازمان را ایجاد کنند، بپالایند، و به روز نمایند.


هدف اصلی PMO

1395/09/14
09:57
امیرحسین ستوده بیدختی
هدف اصلی PMO

عجیب است که پس از حدود 20 سال کسب تجربه، هنوز در انجام وظایف PMOها مرتکب همان اشتباهات گذشته می شویم. هنوز قبل از فرآیند به ابزارها می اندیشیم، هنوز قبل از متدولوژی به فرآیند می پردازیم، و هنوز قبل از افراد بر متدولوژی تأکید می کنیم.

    بحث در مورد ابزارها قبل از فرآیند، خطایی بزرگ است که منجر به تصمیم گیری عجولانه در مورد سرمایه گذاری زودهنگام می شود.
    انتخاب فرآیند قبل از متدولوژی باعث می شود که PMO قدرت دیدن تصویر کلی را از دست بدهد، و در نتیجه از فرصت در پیش گرفتن یک رویکرد منطقی نسبت به مدیریت برنامه ها و سبدهای پروژه، چشم پوشی کند.
    صرف کردن وقت بر روی متدولوژی قبل از هدایت ذی نفعان و ایجاد یک گروه پشتیبانی قوی برای PMO، سرانجام منجر به عملکرد ضعیف و بیمارگونه PMO خواهد شد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


هدف هر PMO تنها یک چیز است: ایجاد ارزش. یک PMO تنها و تنها هنگامی ارزش ایجاد می کند که قادر باشد با توجه به تخصیص منابع به پروژه ها، برنامه ها، و سبدهای پروژه، به اتخاذ تصمیمات فرهیخته و مبتنی بر واقعیات بپردازد. اگر PMO یک سال پس از آغاز به کار نتواند دیدگاهی دقیق و به روز از تخصیص منابع داشته باشد، در مهمترین و تنها نقشی که در سازمان بر عهده دارد، شکست خواهد خورد.
یک PMO از طریق کمک به سازمان در مورد اینکه تصمیم بگیرد منابع خود را کجا سرمایه گذاری کند تا بیشترین بازگشت سرمایه را داشته باشد، ایجاد ارزش می کند. داشتن ابزارها، متدولوژی، تکنیک ها، و فرآیندها، همگی خوب است؛ اما آنها هیچیک هدف نیستند. PMOهای ارزش محور، آنهایی هستند که واقعاً دریافته اند که باید به طور پیوسته نقشه تخصیص منابع سازمان را ایجاد کنند، بپالایند، و به روز نمایند.


ارسال شده در:

مهمترین خدماتی که یک دفتر مدیریت پروژه (PMO) به سازمان ارائه می کند

1395/08/21
12:22
امیرحسین ستوده بیدختی
مهمترین خدماتی که یک دفتر مدیریت پروژه (PMO) به سازمان ارائه می کند

    استاندارد کردن گزارشات: یکی از مشکلات سازمان ها، خصوصاً سازمان های بزرگ، عدم وجود تعاریف واحد و گزارشات هماهنگ، در بخش های مختلف سازمان است. استانداردسازی کل فرآیند گزارش دهی، از وظایف اولیه مدیریت پروژه است؛ گزارشاتی که استفاده از آنها، دسترسی به آنها و درک آنها، در سراسر سازمان به سادگی امکانپذیر باشد.

    استاندارد کردن فرآیندها: دومین وظیفه مهم دفتر مدیریت پروژه، ایجاد مجموعه ای از فرآیندهای استاندارد برای مدیریت پروژه های سازمان است. گزارش دهی ناهماهنگ، بد است اما ناسازگاری و ناهماهنگی فرآیندها، از آن هم بدتر است.

    مدیریت سبد پروژه ها: ممکن است چند پروژه به طور همزمان در سازمان وجود داشته باشد و متولی هر پروژه، مدعی باشد که پروژه او از اولویت بالاتری برخوردار است. بدیهی است که سازمان برای انجام پروژه های خود، منابع محدودی در اختیار دارد. یک دفتر مدیریت پروژه خوب، قادر است پروژه ها را بر اساس اهمیت واقعی آنها اولویت بندی کند و با توجه به این امر، منابع لازم را به آنها تخصیص دهد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    مدیریت تیم پشتیبان پروژه: یک دفتر مدیریت پروژه، مخزن مرکزی تمامی چیزهایی است که با مدیریت پروژه در ارتباطند، از جمله تیم پشتیبان پروژه که معمولاً شامل هماهنگ کنندگان پروژه، مدیران پروژه، مدیران پروژه دارای گواهینامه PMP، افراد مستعد مدیریت برنامه، و حتی تحلیلگران کسب و کار می باشد.
ارسال شده در:

تغییر نقش دفتر مدیریت پورتفولیو (PMO)

1395/06/14
07:43
امیرحسین ستوده بیدختی
تغییر نقش دفتر مدیریت پورتفولیو (PMO)

امروزه بسیاری از سازمان ها نقش PMOهای خود را از مدیریت فعالیت ها به یک همکاری استراتژیک تغییر می دهند؛ حرکتی که در هرگونه شرایط اقتصادی می تواند سودبخش باشد.
یکی از شرکت هایی که در اوایل سال 2008 این تغییرات را آغاز کرد Burlington Coat Factory است. PMOی این شرکت، قبل از تغییر، پروژه های سرمایه ای بزرگ را، آن هم یک به یک، اجرا می کرد.
اکنون، پس از تغییر، این دفتر به رهبران سازمان کمک می کند تا ببینند چه پروژه هایی زمانبندی شده اند و چه منابعی در طول سال به این پروژه ها تخصیص یافته اند.
Barbara Verde مدیر ارشد دفتر مدیریت پورتفولیوی این شرکت به کسانی که درگیر این تغییرات هستند، نکات زیر را گوشزد می کند:

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


    گاهی اوقات شما ناچارید به تکامل بیندیشید نه تحول.
    چیزهای زیادی وجود دارد که باید بیاموزید.
    بهترین شیوه برای دستیابی به موفقیت، توجه به نتایج است.ارسال شده در:

چگونه PMOها می توانند ارزش آفرین باشند؟

1395/06/14
06:35
امیرحسین ستوده بیدختی
چگونه PMOها می توانند ارزش آفرین باشند؟

PMOهای بالغ و موفق، تاکتیک های استراتژیک را برای دستیابی به منافع سازمانی، تسهیل می کنند. PMOها به جای تمرکز شدید بر متدولوژی باید درگیر ارزش های کسب و کار باشند و بر آن تمرکز کنند.
بدین ترتیب، PMOهای موفق از خود می پرسند:

    آیا کاری که انجام می دهیم، درست است؟
    منافع این پروژه چیست؟
    جنبه های منفی این پروژه کدامند؟
    آیا می توانیم به سازمان کمک کنیم که فقط به نیازها و منافع بیندیشد؟

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


بهترین خدمتی کهPMO می تواند به سازمان بکند، تعدیل نیازهای سازمان است.
بنابراین، PMOها با تمرکز بر نیازهای سازمان و کمکی که پروژه ها (و برنامه ها) می توانند به تأمین این نیازها بکنند، می توانند برای سازمان ها ارزش آفرین باشند. با انجام پروژه ها و برنامه های مناسب، PMO به سازمان کمک می کند تا بسرعت خود را با تقاضاهای محیط کار، وفق دهد. 
ارسال شده در:
برچسب ها:PMO ،ارزش آفرین ،

چرا دفتر مدیریت برنامه (PMO) باید به بحران اقتصادی علاقه مند باشد؟

1395/06/10
11:41
امیرحسین ستوده بیدختی
چرا دفتر مدیریت برنامه (PMO) باید به بحران اقتصادی علاقه مند باشد؟

    می توانید به یک بررسی کلی بپردازید. کند شدن روال پروژه ها فرصت مناسبی برای یک بررسی کلی درمورد سلامت راهکارهای مدیریت پروژه شماست. آیا سازمان شما پروژه ها را بخوبی مدیریت می کند؟ آیا امکان توسعه و بهبود فرآیندها و مستندسازی پروژه های شما وجود دارد؟ بررسی مدارک و مستندات پروژه های گذشته به شما نشان خواهد داد که کدامیک از آنها زایدند و کدامیک نیاز به بازنگری دارند و چه اطلاعاتی به صورت تکراری در آنها ثبت می شود. همچنین ممکن است رهبران پروژه های شما به آموزش هایی نیاز داشته باشند.
    می توانید به بررسی تقصیرات خود بپردازید. واحدهای بررسی تقصیرات (CSI) گروه هایی تخصصی متشکل از افراد مجری قانون هستند که از آموخته ها و تجربیات خود برای رسیدگی به تقصیرات استفاده می کنند. چرا در دوران رکود اقتصادی از وقت کارکنان خود برای حل مشکلات استفاده نکنید. سازمان شما این فرصت را داشته است که انواع داده ها را درمورد پروژه ها جمع آوری نماید. اکنون زمان بررسی آنها فرا رسیده است. با بررسی داده ها هم می توانید روندها را کشف کنید و هم به تجزیه و تحلیل عمیق مسائل و مشکلات بپردازید.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


    می توانید خود را بیشتر در موقعیت کارشناس موضوعات مهم (SME) قرار دهید. با کند شدن روند پروژه ها و کاهش هزینه های آنها، PMO می تواند بودجه آموزشی خود را افزایش داده، دوره های آموزشی و سمینارهای بیشتری برگزار نماید. برخی از سرفصل ها می تواند شامل جمع آوری اطلاعات موردنیاز و مدیریت آنها، برآوردها، و بهبود روابط میان سرمایه گذاران باشد. با این رویکرد نه تنها اطلاعات به اشتراک گذاشته می شود، بلکه به برقراری ارتباط میان دفتر مدیریت برنامه و رهبران پروژه کمک می شود.


ارسال شده در:

انواع دفاتر مدیریت برنامه (PMO)

1395/06/9
01:48
امیرحسین ستوده بیدختی
انواع دفاتر مدیریت برنامه (PMO)
انواع متفاوتی از دفاتر مدیریت برنامه وجود دارد که هریک از آنها می تواند نوع مشخصی از مشکلات را حل کند.
ایستگاه هواشناسی
گاهی اوقات مدیران اجرایی وجوهی را در پروژه ها خرج می کنند اما واقعاً متوجه نمی شوند در پروژه ها چه می گذرد، و این باعث نگرانی آنها می گردد. فرمت های مختلف گزارش هایی که از مدیران پروژه مختلف باانواع مختلفی از اصطلاحات دریافت می نمایند به علاوه تعدادبیشماری ازفعالیت ها که درآنِ واحد بایدانجام دهند، آنهارا گیج می کند.
آنها برای خارج شدن از این سردرگمی، یک ایستگاه هواشناسی برپا می کنند.
این نوع PMO، همانند یک ایستگاه هواشناسی واقعی، وقایع را بدون دخالت و تأثیر مستقیم بر آنها، پیگیری و گزارش می کند. این امر به معنی ارائه مکتوب جنبه های مختلف پیشرفت پروژه به مدیران اجرایی و سایر افرادی است که نیاز به دانستن وضعیت پروژه دارند.
برج کنترل
عملکرد مدیریت پروژه برای بسیاری از سازمان ها به منزله یک سرمایه حیاتی است؛ اما برخی از سازمان ها این سرمایه را به درستی مدیریت نمی کنند. نشانه های این سازمان ها به شرح زیر است:
به آموزش اهمیت داده نمی شود.
متدولوژی های مفصل و پرهزینه از مشاوران نام آور خریداری و در قفسه های بزرگ کتاب گذاشته می شود، بدون آنکه استفاده چندانی از آنها به عمل آید.
مدیران اجرایی با درک پایین از مدیریت پروژه به سرپرستی مدیران پروژه گمارده می شوند.
تجربیات به دست آمده از یک پروژه، در پروژه های دیگر به کار گرفته نمی شود.
مدیران پروژه از هر روش و ابزاری که باب میلشان باشد، استفاده می کنند و هر وقت که بخواهند آنها را تعویض می نمایند.
مدیریت به قهرمان ها پاداش می دهد، در حالی که افراد شایسته بی سروصدا را نادیده گرفته، یا جریمه می کند.
بدیهی است چنین سازمان هایی نمی توانند در تحویل درست و به موقع پروژه ها به موفقیت دست یابند.
یک دفتر PMO از نوع برج کنترل، با مدیریت پروژه به عنوان یک فرآیند کاری برخوردمی کند که باید آن را حفظ کرد و پرورش داد. برج کنترل، بهبود در مدیریت پروژه را امکانپذیر می سازد.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


مخزن منابع
غالباً کسی که مدیران پروژه را استخدام می کند، اطلاع چندانی از مدیریت پروژه ندارد. بنابراین، نعمت مدیریت پروژه به عنوان یک سرمایه، مدیریت نمی شود؛ بدین معنی که افراد به صورت کارشناسانه انتخاب نمی گردند، بهبود نمی یابند و آموزش داده نمی شوند.
سازمان هایی که کار آنها به میزان زیاد بر پایه پروژه ها انجام می شود، نمی توانند نسبت به این قابلیت کلیدی (مدیریت پروژه) بی اعتنا باشند. بنابراین باید مخزنی از مدیران پروژه داشته باشند تا هنگامی که مدیران و مدیران اجرایی نیار به استخدام مدیر پروژه پیدا کردند، فرد مورد نظر را از میان این افراد متخصص انتخاب و استخدام نمایند.
ارسال شده در:

کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر PMO


کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر PMO,