تبلیغات
کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - 8 اشتباه متداول در هدف گذاری

درحال مشاهده: کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - 8 اشتباه متداول در هدف گذاری

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

8 اشتباه متداول در هدف گذاری

1396/01/20
11:02
امیرحسین ستوده بیدختی
8 اشتباه متداول در هدف گذاری

زندگی یا کار بدون داشتن اهداف مشخص، همانند راندن یک کشتی در دریا بدون داشتن نقشه راه است: احتمالاً در نهایت به جایی خواهید رسید که نمی خواستید به آنجا بروید! بنابراین، برای توسعه شخصی خودتان و دستیابی به رویاهایتان، لازم است اهدافی را برای خود در نظر بگیرید. اما در این راه باید از اشتباهات متداول، پرهیز نمایید. مرتکب شدن این اشتباهات می تواند:

    شما را دلسرد کند،
    توانایی هایتان را زیر سؤال ببرد،
    یا حتی شما را از انجام فعالیت هایتان منصرف سازد.

تعدادی از رایج ترین اشتباهات در هدف گذاری، اینها هستند:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    برگزیدن اهداف غیرواقع بینانه
    تمرکز بر زمینه های بسیار اندک
    برآورد پایین از زمان تکمیل
    نپذیرفتن شکست
    برگزیدن "اهداف افراد دیگر"
    بررسی نکردن میزان پیشرفت
    برگزیدن اهداف "منفی"
    برگزیدن اهداف بسیار زیاد


برچسب ها:هدف گذاری ،هدف ،

کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - 8 اشتباه متداول در هدف گذاری


کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - 8 اشتباه متداول در هدف گذاری,