تبلیغات
کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - رهبری چیست؟

درحال مشاهده: کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - رهبری چیست؟

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

رهبری چیست؟

1396/01/20
12:04
امیرحسین ستوده بیدختی
رهبری چیست؟

تعریف رهبری می تواند دشوار باشد. رهبری برای افراد مختلف دارای معانی متفاوت است.
در مدل رهبری تحول گرا، رهبران جهت را مشخص می سازند و به خودشان و دیگران کمک می کنند که برای حرکت به جلو، کارهای درست را انجام دهند.
برای این کار، آنها:

    یک چشم انداز الهام بخش به وجود می آورند.
    سپس در دیگران ایجاد انگیزه کرده، به ایشان الهام می بخشند تا به آن چشم انداز دست یابند.
    همچنین، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، تحویل آن چشم انداز را مدیریت می کنند.
    و تیم خود را تشکیل می دهند و آنها را تربیت می کنند تا قوی تر گردند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


رهبری مؤثر، شامل تمامی این موارد است؛ و بخشی از این سفر بودن، هیجان انگیز است! 
برچسب ها:رهبری چیست؟ ،رهبری ،

کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - رهبری چیست؟


کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - رهبری چیست؟,