تبلیغات
کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - همانی هستی که همه می گویند؟

درحال مشاهده: کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - همانی هستی که همه می گویند؟

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

همانی هستی که همه می گویند؟

1396/02/5
05:10
امیرحسین ستوده بیدختی
همانی هستی که همه می گویند؟

روزی شیخ جعفر شوشتری را دیدند که در کنار جویی نشسته و بلند بلند گریه می کند. شاگردان شیخ، با دیدن این اوضاع، نگران شدند و پرسیدند: "استاد، چه شده كه اینگونه اشك می ریزید؟ آیا کسی به شما چیزی گفته؟".
شیخ جعفر در میان گریه ها گفت: "آری، یکی از لات های این اطراف حرفی به من زده که پریشانم کرده.".
همه با نگرانی پرسیدند: "مگر چه گفته؟".
شیخ پاسخ داد: "او به من گفت شیخ جعفر، من همانی هستم که همه در مورد من می گویند. آیا تو هم همانی هستی که همه می گویند؟! و این سئوال حالم را عجیب دگرگون كرد.". 

(منبع: سایت یکی بود)


برچسب ها:داستان ،داستانک ،

کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - همانی هستی که همه می گویند؟


کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - همانی هستی که همه می گویند؟,