تبلیغات
کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - قوانین طلایی هدف گذاری

درحال مشاهده: کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - قوانین طلایی هدف گذاری

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

قوانین طلایی هدف گذاری

1396/03/10
05:12
امیرحسین ستوده بیدختی
قوانین طلایی هدف گذاری

هدف گذاری، چیزی بسیار بیشتر از آن است که به سادگی بگویید می خواهید چیزی اتفاق بیفتد.
بجز در مواردی که از همان ابتدا به وضوح تعریف می کنید که واقعاً چه چیزهایی را می خواهید و درک می کنید که چرا آن چیزها را می خواهید، شانس شما برای موفقیت، به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.
با پیروی از 5 قانون طلایی هدف گذاری، می توانید با اطمینان اهداف خود را برگزینید و از اینکه می دانید به آنها دست خواهید یافت، لذت ببرید و احساس رضایت بکنید.
قوانین طلایی هدف گذاری، اینها هستند:
اهدافی را انتخاب کنید که در شما انگیزه ایجاد کنند.
اهدافی را برگزینید که SMART باشند. (ویژگی های اهداف SMART را در شماره قبل بیان کرده ایم.)
اهداف خود را مکتوب کنید.
یک برنامه اقدامات (Action Plan) تهیه نمایید.
برنامه را تا دستیابی به اهداف خود، دنبال کنید و به طور منظم مورد بازنگری قرار دهید و در صورت لزوم اصلاح نمایید.


کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - قوانین طلایی هدف گذاری


کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - قوانین طلایی هدف گذاری,