تبلیغات
کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - نکاتی درباره هدف گذاری و برنامه ریزی

درحال مشاهده: کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - نکاتی درباره هدف گذاری و برنامه ریزی

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

نکاتی درباره هدف گذاری و برنامه ریزی

1395/06/25
02:29
امیرحسین ستوده بیدختی
نکاتی درباره هدف گذاری و برنامه ریزی

تحقیقات درباره صدها شرکت و کسب و کار موفق نشان می دهد همه آنها در یک ویژگی، مشترک بوده اند: داشتن هدف مشخص و برنامه ریزی دقیق. در اینجا به نکاتی درباره برنامه ریزی و تعیین هدف اشاره می شود:

    هدف خود را به وضوح مشخص کنید. هدفی را تعیین کنید که با ارزشها و تواناییهایتان سازگار باشد. هدف، باید قابل اندازه گیری باشد طوری که بتوانید بگویید چه وقت به طور کامل تحقق یافته است.
    هدف را با جزئیات آن مکتوب کنید. هر چه شفافتر هدف را تعیین کنید (البته مکتوب) احتمال دستیابی به آن بیشتر خواهد بود.
    برای تحقق هدف، مهلت تعیین کنید. بدون مهلت، اهداف به آرزو شباهت دارند و شما ضرورتی برای گام برداشتن در جهت آنها احساس نخواهید کرد.
    فهرستی از کارهای لازم برای تحقق اهداف تهیه کنید. هر اقدامی را که لازم است برای نزدیک شدن به هدف انجام دهید، یادداشت کنید. اهداف بزرگ را به اهداف کوچکتر که در یک مرحله قابل انجام باشند تقسیم کنید تا بتوانید پیشرفت خود را اندازه گیری نمایید.
    فهرست فوق رابه برنامه های عملی تبدیل کنید. در این مرحله، ترتیب منطقی کارها را مشخص سازید.
    اقدام را آغاز کنید. در این گام باید با دامی به نام به تعویق انداختن کارها مقابله نمایید.
    هر روز برنامه و اقدامات خود را مورد بررسی قرار دهید. یادتان باشد هر روز چیزی جدید بیاموزید یا قدمی هر چند کوچک به سوی هدف بردارید. به پاسخ این پرسش که "چگونه می توان یک فیل را خورد؟" توجه کنید: "لقمه لقمه". هیچ هدف بزرگی در یک مرحله قابل تحقق نیست.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Managementارسال شده در:

کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - نکاتی درباره هدف گذاری و برنامه ریزی


کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - نکاتی درباره هدف گذاری و برنامه ریزی,