تبلیغات
کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - 4 قانون که همواره باید رعایت شود

درحال مشاهده: کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - 4 قانون که همواره باید رعایت شود

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

4 قانون که همواره باید رعایت شود

1395/06/30
11:25
امیرحسین ستوده بیدختی
4 قانون که همواره باید رعایت شود

    بکوشید تا در تعامل با اعضای تیم خود، "منصف" باشید. اگر توضیح دهید که چرا مسیری خاص را در پیش گرفته اید و برای آن، چهار چوبی تعیین کنید که توازن دو طرف معادله برقرار شود، به درک متقابل بیشتری دست خواهید یافت.
    آرامش خود را حفظ کنید. هنگامی که ناگهان از شرایط نامطلوب آگاه می شوید، اندکی به خود فرصت بدهید تا بتوانید افکار خود را متمرکز سازید و با استفاده از عقل و منطق، اوضاع را سر و سامان دهید.
    اطمینان حاصل کنید که اعضای تیم به حرف های شما گوش می دهند. ممکن است در برخی شرایط، لازم باشد که صدای خود را بلند کنید اما شیوه بهتر، آن است که منظور خود و دلایل آنرا به طور کامل وشفاف تشریح کنید تا افراد از نقطه نظرات شما آگاه گردند، حتی اگر با آن موافق نباشند.
    مطمئن شوید که مسئله را درست درک کرده اید. هنگامی که با مشکل یا مسئله ای روبرو می شوید، به اندازه کافی در مورد آن تحقیق کنید و به جمع آوری داده بپردازید؛ پس از تجزیه و تحلیل داده ها، نسبت به ارائه راه حل مناسب اقدام نمایید.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
ارسال شده در:
برچسب ها:قانون ،

کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - 4 قانون که همواره باید رعایت شود


کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - 4 قانون که همواره باید رعایت شود,